У закладі створено методичний простір для освітнього середовища школи, що дозволило поглибити змістові та методичні рівні підготовки фахівців .  
Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.
З метою якісної та ефективної організації проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, у школі створено методичні об’єднання та кафедри:  Відповідно до наказу по гімназії «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2021-2022 н.р.» діє 1 кафедра та 8 методичних об’єднань, робота яких спланована на навчальний рік із призначенням керівників.

 

Кафедра фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій

   (керівник, Янушкевич Надія Григорівна)

 

 

Методичне об'єднанння вчителів філологічних дисциплін

  (керівник, Гаврись Майя Дмитрівна)

 

 
Методичне об’єднання вчителів початкової школи

 (керівник, Оніщенко Тетяна Петрівна)

 

 

Методичне об’єднання вчителів фізичної культури, Захисту України

 та предметів естетичного циклу

 (керівник, Артеменко Марина Іванівна)

 

 

Методичне об’єднання вчителів суспільних наук

  (керівник, Мороз Катерина Федорівна)

 

 

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов

 (керівник, Латкіна Юлія Анатоліївна)

 

 

Методичне об’єднання вчителів природничих дисциплін

 (керівник, Дарковіч Світлана Вікторівна)

 

 

Методичне об’єднання класних керівників старших класів

 (керівник, Ващенко Марина Сергіївна)

 

 

Методичне об’єднання класних керівників початкових класів

 (керівник, Непийпиво Катерина Григорівна)

  

На початок навчального року було передбачено два напрямки роботи методичних об`єднань, кафедр – теоретичний і практичний.

Теоретична частина – продовження запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх технологій; обговорення та здійснення контрольних зрізів знань.

Практична частина – відкриті уроки, самоосвіта, творчі звіти тощо. Діяльність методичних об`єднань, кафедр є багатоплановою і різноманітною за змістом, напрямами та формами. Так, на засіданнях методичних структур  розглядаються питання про роботу за Державними стандартами освіти; вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту; форми організації самостійної роботи учнів на уроках і поза школою; методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів; методики організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу; методи стимулювання навчальної діяльності; оптимальні методи і прийоми здійснення моніторингових досліджень; роботу з творчо обдарованими дітьми; створення умов для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, боротьби з перевантаженням школярів домашніми завданнями тощо. Найбільшого поширення набув розгляд нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу, актуальних проблем методики викладання шкільних дисциплін, вивчення методичних матеріалів, взаємовідвідування відкритих уроків і виховних заходів, практичні заняття з учителями. Періодичність засідань  планується  і проводиться виходячи з реальних потреб і змісту методичної роботи (згідно з планом). Засідання зафіксовано протоколами.
Основними формами роботи методичних об’єднань є лекції, доповіді, виступи, повідомлення, інформації, звіти (про результативність дослідження індивідуальної науково-методичної теми, самоосвітньої діяльності, результатів підвищення кваліфікації на курсах) та ін.

Провідними формами роботи кафедр є теоретичні заняття, спільні семінари з викладачами та науковими співробітниками відповідних кафедр вузів і лабораторій науково-дослідних установ, методичні науково-пошукові семінари вчителів закладу, індивідуальна творча робота.
Останнім часом поширення набули: круглі столи, семінари, методичні турніри, ярмарки педагогічних ідей, методичні аукціони, презентації (творчого досвіду, педагогічних новинок) тощо.

На засіданнях круглого столу розглядаються актуальні прблеми: «Нові технології в освіті» (кафедра природничо-математичного циклу), «П’ятий клас: від адаптації до успіху» ( методичне об’єднання  класних керівників) «Проведення інтегрованих уроків: актуальність і значення» (кафедра суспільно-гуманітарного циклу), проводяться дискусії «Яким має бути вчитель?» (методичне об’єднання  початкових класів) тощо.
Така організація роботи методичних підрозділів  позитивно впливає на якість навчального процесу та на діяльність педпрацівників.