• 1_.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

МІСІЯ ШКОЛИ

 • Якісна освіта через формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації дитини в суспільстві.
 • Різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору.
 • Розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.