Відповідно до статей 78, 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року заклади освіти мають право отримувати фінансування різних видів та з різних джерел, не заборонених законодавством.
Джерелами фінансування закладу освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути:

  • державний бюджет;
  • місцевий бюджет;
  • плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;
  • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
  • гранти вітчизняних і міжнародних організацій;
  • добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
  • інші джерела, не заборонені законодавством.

Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять закладам і установам освіти та науки у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком.