Зарахування дітей до 1-го класу Ліцею № 21 "НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ":

 • Зарахування учнів до закладу здійснюється до початку навчального року, за наказом директора, відповідно до території обслуговування;
 • Зарахування здійснюється без проведення конкурсу (пункт 7 ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту»);
 • Зарахування дітей впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця;
 • Гарантоване право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи (ст. 13 ЗУ «Про освіту», ст. 18 ЗУ «Про загальну середню освіти»);
 • Якщо кількість поданих заяв перевищує спроможність закладу, дозволяється зарахування учнів на конкурсних засадах (ст. 18 ЗУ «Про загальну середню освіту»);
 • Відповідно до п. 4 ст. 12 ЗУ «Про освіту» початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Підставою для зарахування дитини до 1-го класу є:

 • Заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 • Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду (форма №086-1/о);
 • Копія «Карти профілактичних щеплень» (форма № 063/0);
 • Копія свідоцтва про народження дитини.

Зарахування дітей до 2-4-х, 6-9-х, 11 класів Ліцею № 21 "НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ"

Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови переводу дитини з одного навчального закладу до іншого за наявності вільних місць.

Підставою для зарахування дитини є:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382);
 • особова справа дитини;
 • свідоцтво про базову освіту та додаток до нього  (для учнів 10-11-х класів).

Зарахування дітей до 5-х класів Ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ

Зарахування до 5 класу закладу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу цього ж закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку:

 • до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;
 • впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

У разі створення додаткового 5 класу зарахування на вільні місця може відбуватися за результатами конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до наказу МОН від 16.04.2018 № 367. У такому випадку оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється не пізніше 01 червня.

Зарахування дітей до 10-х класів Ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ

Зарахування до 10 класу закладу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до наказу МОН від 16.04.2018 № 367. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу відповідно до наказу МОН від 16.04.2018 № 367.
Для зарахування до закладу заяви подаються до 15 червня включно.

У разі переходу учня з іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт навчання дитини в іншому навчальному закладі.