Нормативно-правові документи

Перелік нормативних документів

для організації освітнього процесу

в 2020-2021 навчальному році

Закони України

 • Закон України «Про освіту» 05.09.2017 р.;
 • Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. (зі змінами);
 • Закон України «Про запобігання корупції»;
 • Закон України «Про захист персональних даних»;
 • Закон України «Про заходи  щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»;
 • Закон України «Про охорону дитинства» 26.04.2001 р.;
 • Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування» зі змінами від 13.01.2005 р. № 2342;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.;
 • Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від  13.01.2005 р. № 2342;
 • Закон  України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 2018 р.;
 • Закон  України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від  04.09.2008 р.;
 • Закон України «Про протидію торгівлі людьми»;
 • Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки»;
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 20.09.2015 р.;
 • Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р. № 3543-XII;
 • Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. (зі змінами);
 • Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. (зі змінами);
 • Закон України «Про теплопостачання» та спільний наказ Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» від 02.06.2005 р. № 2633.


Постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 р. №1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 619-р «Про затвердження концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 р. № 706  «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від  05.05.2004 р. № 226  із змінами і доповненнями „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 р. № 905 «Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 р. № 823 із наступними змінами «Про порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 р. № 706 «Про затвердження Державної Цільової програми «Національний план дій реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. № 1318 «Про затвердження порядку здійснення медичного обслуговування учнів у ЗНЗ»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 980-р «Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 р. № 547-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом»


Державні стандарти. Нова українська школа

 • Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“ (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти);
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;
 • Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».


Освітні та навчальні програми

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»;
 • Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи;
 • Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-4 класи;
 • Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 11 класи;
 • Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 10 класи;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у ЗНЗ»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ».


Викладання навчальних предметів

 • Лист МОН № 1/9-415 від 03.07.18 року "Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році";
 • Лист ІМЗО № 22.1/10-2573 від 19.07.18 року Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік;
 • Лист МОН № 1/9-364 від 12.07.16 року «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»;
 • Лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-503 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти»


Початкова школа

 • Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року Пpo затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»;
 • Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»;
 • Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня;
 • Лист МОН № 1/9-190 від 02.04.18 року Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи;
 • Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • Наказ МОН від 25.06.2018 № 677 «Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних заклад загальної середньої освіти»;
 • Наказ МОН № 367 від 16.04.2018 року «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»


НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

 • Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою;
 • Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти;
 • Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Основна, старша школа

 • Наказ МОН № 804 від 07 червня 2017 року Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • Наказ МОН від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (5-10 класи);
 • Наказ МОН від 13 квітня 2011 року №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (11 класи)


Ведення документації

 • Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • Наказ МОН № 676 від 25 черня 2018 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»;
 • Наказ МОНМСУ № 423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності»;
 • Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).


Робота з обдарованими учнями

 • Наказ МОН № 554 від 31.05.2018 року Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2018/2019 навчальному році;
 • Наказ МОН України №849 від 02.08.2018 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році"


Навчальні кабінети

 • Наказ МОН України від 13.02.2018 №137«Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»;
 • Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів";
 • Наказ МОН від 09 грудня 2009 р. №1114 "Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів";
 • Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів";
 • Наказ МОН від 22.06.2016 №704 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів";
 • Наказ МОН від 26.06.2017 року № 709 Про визнання такими, що втратили чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп'ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98;
 • Наказ Мінсоцполітики № 207 від 14.02.2018 року Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями


Виховання

 • Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;
 • Наказ МОН від 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;
 • Наказ МОН № 768 від 16 липня 2015 року "Про національно-патріотичне виховання в системі освіти"

Соціально-психологічна служба

 • Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»;
 • Лист МОН № 1/9-487 від 07.08.2018 року Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018/19 н.р.;
 • Наказ МОН № 609 від 08.06.2018 року Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти;
 • Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»