Порядок реагування на випадки булінгу

Порядок реагування на випадки булінгу(цькування)
(з дотриманням конфіденційності) у Полтавській гімназії № 21
(у новій редакції)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в Полтавській гімназії № 21;
1.2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:
кривдник (булер) – учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу;
потерпілий (жертва булінгу) – учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування);
спостерігачі – свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування);
сторони булінгу (цькування) – безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності).
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Положення про комісію

Положення про комісію з розгляду випадків булінгу (цькування)
у Полтавській гімназії № 21

1. Загальні положення

1.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) [далі – Комісія] діє відповідно до норм Закону України «Про освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 р. № 2657-VIII та згідно цього Положення. Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».
1.2. Це Положення регулює роботу комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) у закладі, визначає її повноваження, компетенції, зміст та регламент роботи.