Структура та органи управління закладом

Структура закладу

Полтавська гімназія № 21 – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів:
I ступінь – початкова школа 1-4 загальноосвітні класи, термін навчання 4 роки, відповідно до потреб мікрорайону.
ІІ ступінь – основна школа 5-9 класи, термін навчання 5 років із поглибленим вивченням філології, математики та інших предметів у відповідності з кадровим та методичним забезпеченням, урахуванням максимального задоволення освітніх потреб учнів та батьків та конкурсним відбором.
ІІІ ступінь – старша школа 10-11(12) класи, термін навчання 2 (3) роки, профільне навчання з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти, у відповідності з заявами батьків та конкурсним відбором.

 

Фактична кількість учнів станом на 03.09.2018 р. - 578 учнів
Всього 1-4 класів – 10,  учнів –  268
Всього  5-9 класів –  11,  учнів –  267
Всього  10-11 класів – 2,  учнів – 43

 

Органи управління закладом

 

Колегіальний орган управління закладу – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про освіту» і статутом закладу. 

Громадське самоврядування в закладі здійснюється на принципах, визначених частиною 8 ст. 70 Закону України «Про освіту» 

У закладі діють: 

  • органи самоврядування працівників закладу;
  • органи самоврядування учнів;
  • органи батьківського самоврядування 

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу гімназії. 

Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу. 

Адміністрація закладу: 

Директор закладу – Тараненко Наталія Ігорівна 

Заступники директора:
•    Невмержицька Світлана Павлівна, заступник директора з НВР;
•    Гевленко Альона Сергіївна, заступник директора з НВР;
•    Усенко Світлана Володимирівна, заступник директора з НВР