Успіх кожного учня –
це успіх педагогічної команди!

Якщо хочеш змінити світ на краще – почни з себе! Методична робота в школі спрямована на постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя.  

Завдання методичної роботи  

 1. Спрямувати зміст форм методичної роботи на виконання Закону України "Про освіту".
 2. Створити умови для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції.
 3. Сприяти розвитку абнотивності вчителя.
 4. Створити акмеологічний центр з метою сприяння підвищення професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу.
 5. Забезпечити діяльність колективних форм методичної роботи.
 6. Активізація творчих здібностей учителів.
 7. Забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу.
 8. Сприяти науково-дослідницькій діяльності педагогів, вивчати та популяризувати досвід творчих педагогів закладу. 

 Принципи науково-методичної роботи 

 1. Наукове і методичне забезпечення.
 2. Колегіальність.
 3. Раціональна організація праці.
 4. Сприяння створенню позитивного психологічного фону.
 5. Інформованість членів колективу про результати колективної роботи.
 6. Практичний обмін досвідом.
 7. Особистісно орієнтований підхід до організації дослідницької діяльності вчителя.
 8. Організація діяльності педагогічного колективу над єдиною науково- методичною проблемою. 

Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив:  

«Формування в учнів ключових компетентностей в умовах нових стандартів освіти»