Вакантні посади

Станом на 16.09.2019 року

в Полтавській гімназії № 21 наявні наступні вакансії:

 
№ п/п Назва посади Тижневе навантаження Примітка
(щодо тимчасового характеру трудового договору)
1 Практичний психолог 1 ставка

Тимчасовий

(на час відпустки для догляду за дитиною

до досягнення нею трирінчого віку основного працівника

2 Соціальний педагог 0,75 ставки

Тимчасовий

(на час відпустки для догляду за дитиною

до досягнення нею трирічного віку основного працівника)

 
 

ОГОЛОШЕННЯ
про конкурс на заміщення посади керівника закладу загальної середньої
освіти комунальної власності територіальної громади м. Полтава

 

Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради оголошує конкурс на заміщення посади директора Полтавської гімназії № 21 Полтавської міської ради Полтавської області.

Місцезнаходження закладу освіти:  вул. Сакко, 19а, м. Полтава

Інформація про основні функціональні обов’язки директора, розмір та умови оплати праці надається управлінням освіти.

Кваліфікаційні вимоги

Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та копії):

 • паспорт громадянина України;
 • особовий листок з  обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • документ про освіту*;
 • трудова  книжка (копія)*;
 • військово-обліковий документ (за наявності);
 • медична довідка про проходження обов’язкового психіатричного огляду;
 • особиста медична книжка;
 • мотиваційний лист;
 • перспективний план розвитку закладу освіти;
 • дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

* директори шкіл, які працюють у закладі, в якому оголошено конкурс, і бажають взяти в ньому участь, зазначені документи не подають

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подання документів

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 20 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава, управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (каб.26). Останній день подання документів на конкурс – 04.06.2018.
За додатковою інформацією щодо проведення конкурсного відбору можна звертатися за телефоном (0532) 60-95-10 (Завгородня Тетяна Миколаївна, Аліпа Людмила Сергіївна).

Етапи проведення конкурсу:

 • прийом та розгляд документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
 • проведення письмового іспиту на перевірку знань чинного законодавства України та підбиття підсумків;
 • проведення засідання конкурсної комісії, презентація кандидатами перспективного плану розвитку закладу освіти, визначення переможця;
 • оголошення результатів конкурсу (на офіційному веб-сайті управління та закладу освіти).

Дата і місце проведення письмового іспиту та засідання конкурсної комісії учасникам конкурсу будуть повідомлені додатково.

 

Перелік питань
на перевірку знань чинного законодавства України 


 

Конституція України

 

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).
 2. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).
 3. Форма правління в Україні (ст. 5).
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
 5. Засади, на яких ґрунтується суспільне життя в Україні (ст.15).
 6. Найважливіші функції держави (ст. 17).
 7. Правовий порядок в Україні (ст.19)
 8. Державні символи України (ст. 20).
 9. Права і свободи громадян України (ст.24)
 10. Права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства (ст. 26)
 11. Конституційне право на працю (ст. 43).
 12. Конституційне право на освіту (ст. 53).
 13. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
 14. Обов’язки громадянина України (ст.ст. 65-68).
 15. Державний бюджет України (ст. 96).
 16. Порядок обрання Президента України (ст. 103).
 17. Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).
 18. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).
 19. Статус Конституційного Суду України (ст.147).
 20. Повноваження Конституційного Суду України (ст.150).

 

Закон України «Про запобігання корупції»

 

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (ст. 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюються  дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 3).
 3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 4).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 12).
 6. Антикорупційна політика (ст.18).
 7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22).
 8. Обмеження щодо одержання  подарунків особам, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (ст. 29).
 12. Вимоги до поведінки осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 37).
 13. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки (ст. 38).
 14. Поняття пріоритету інтересів осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 39).
 15. Поняття політичної нейтральності осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 40).
 16. Поняття неупередженості осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 41).
 17. Поняття компетентності і ефективності професійної діяльності осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 42).
 18. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65).
 19. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст. 66).
 20. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції (ст.70).

 

Закон України «Про освіту»

 

 1. Право громадян на освіту (ст. 3).
 2. Види освіти (ст. 8).
 3. Складники освіти (ч. 1 ст. 10).
 4. Рівні повної загальної середньої освіти (ч.3 ст. 12).
 5. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти (ч. 1 ст. 13).
 6. Освіта осіб з особливими освітніми потребами (ст. 19).
 7. Інклюзивне навчання (ст. 20).
 8. Керівник закладу освіти (ст. 26).
 9. Колегіальні органи управління закладів освіти (ст.27).
 10. Громадське самоврядування в закладі освіти (ст.28).
 11. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти (ст. 29).
 12. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст. 30).
 13. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями (ст. 31).
 14. Категорії учасників освітнього процесу (ст. 52).
 15. Права здобувачів освіти (ч. 1 ст. 53).
 16. Обов’язки здобувачів освіти (ч. 3 ст. 53).
 17. Права педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників (ч.1 ст. 54).
 18. Обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників (ч. 2 ст. 54).
 19. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам (ч. 1 ст. 57).
 20. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти (ст. 76).

 

Закон України  «Про загальну середню освіту»

 

 1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту (ст. 2).
 2. Поняття загальної середньої освіта (ст.3).
 3. Завдання загальної середньої освіти (ст. 5).
 4. Здобуття повної загальної середньої освіти (ст. 6).
 5. Заклад загальної середньої освіти (ст.8).
 6. Статус закладу загальної середньої освіти (ст. 10).
 7. Форми навчання в закладах загальної середньої освіти (ст. 13).
 8. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти (ст. 14).
 9. Виховний процес у закладах загальної середньої освіти (ст. 17).
 10. Порядок зарахування учнів (ст.18).
 11. Учасники освітнього процесу (ст. 19).
 12. Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців) (ст. 22).
 13. Педагогічні працівники (ст. 24).
 14. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти (ст. 26).
 15. Атестація педагогічних працівників (ч.1, 2 ст. 27).
 16. Повноваження закладу загальної середньої освіти (ст. 38).
 17. Управління закладу загальної середньої освіти (ч.1, 2 ст. 39).
 18. Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти (ст. 44).
 19. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти (ч.1, 2 ст. 45).
 20. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту (ст. 47).

 

Кодекс Законів про працю України

 

 1. Трудовий договір між працівником і роботодавцем (ст. 21).
 2. Строки трудового договору (ст. 23).
 3. Обов’язкові документи, які необхідно подати особі при укладенні трудового договору (ч. 2 ст. 24.).
 4. Строк випробування при прийнятті на роботу (ст. 27).
 5. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце (ст. 29).
 6. Зміна істотних умов праці (ч.3 ст.32).
 7. Розiрвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з iнiцiативи працiвника (ст. 38).
 8. Розiрвання строкового трудового договору з iнiцiативи працівника (ст. 39).
 9. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк (ст. 39 1).
 10. Переважне право на залишення на роботi при вивiльненнi працiвникiв у зв’язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi (ст. 42).
 11. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу в день звільнення працівника       (ст. 47).
 12. Трудові книжки працівників (ст. 48).
 13. Порядок вивільнення працівників (ст. 49 2).
 14. Неповний робочий час працівника (ст. 56).
 15. Тривалість щорічної основної відпустки (ст. 75).
 16. Грошова компенсацiя за невикористанi щорiчнi вiдпустки при звільненні (ч.1, 2 ст. 83).
 17. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях (ст. 121).
 18. Стягнення за порушення трудової дисципліни (ст. 147).
 19. Строк для застосування дисциплінарного стягнення (ст.148).
 20. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей (ст. 184).