Сьогодні  учитель школи – ключова постать у сучасному освітньому процесі,  наставник школярів. Від його підготовки залежить якість шкільної освіти, рівен культури суспільства, ствердження демократичних принципів та процесів. Головними завданнями оптимізації методичної роботи є уникнення формалізму, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника, створення в навчальному закладі належних умов для дослідницької, науково- експериментальної роботи вчителя та здійснення його самоосвітньої діяльності.
Ефективність організації та проведення методичної роботи у школі залежить від чіткого планування роботи  методичної  ради, яка є першим помічником адміністрації школи.
До складу методичної ради входять учителі вищої категорії, адміністрація школи, голови методичних об’єднань, кафедр керівники творчих і динамічних груп, психолог школи.
  

Методична діяльність в гімназії  ґрунтується на таких засадах: 

 • визначення провідної ролі самого фахівця у власній освітній діяльності;
 • побудова навчального процесу як партнерської співпраці тих, хто вчить, із тими, хто вчиться;
 • розвиток професійної педагогічної компетентності вчителя;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;
 • вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем;
 • проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні. 

 

За сучасних умов розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система методичної роботи, головною метою якої є не лише надання реальної, ділової допомоги педагогічним кадрам у розвитку їх професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного вчителя.
Із  метою цілеспрямованої роботи для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в гімназії створена методична рада, яка спрямовує діяльність учителів, предметних кафедр, творчих груп, планує, узгоджує та аналізує проведення заходів відповідно до даної педагогічної проблеми. 
 

 

Методична рада в гімназії є професійним колективним громадським органом, яка  координує зусилля різних служб, творчих педагогів, діяльність яких спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу. 

Методична рада  Ліцею № 21 "НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ": 

 • розглядає, оцінює важливі пропозиції щодо розвитку школи;
 • аналізує хід та результати досліджень педагогів;
 • організує роботу з розвитку професійної майстерності вчителя;
 • ініціює та здійснює мікродослідження в школі. 

Методична рада ліцею: 

 • голова методичної ради, заступник директора гімназії з навчально-виховної роботи – Усенко С.В.;
 • член ради, директор гімназії, Тараненко Н.І.;
 • член ради, заступник директора гімназії з навчально-виховної роботи, Гевленко А.С.;
 • член ради, заступник директора гімназії з навчально-виховної роботи Невмержицька С.П.;
 • член ради, учитель математики, Янушкевич Н.Г.;
 • член ради, учитель україснької мови та літератури, Гаврись М.Д.;
 • член ради, учитель історії, Мороз К.Ф.;
 • член ради, учитель біології, Дарковіч С.В.;
 • член ради, учитель початкових класів, Оніщенко Т.П.;
 • член ради, учитель іноземної мови, Латкіна Ю.А.; 

На засіданнях методичної ради обговорюються різні питання: 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ШКОЛИ 

 

Мета: 

 • сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;
 • створити колектив однодумців, які працювали б над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
 • керувати методичною, науковою, інноваційною діяльністю;
 • розглядати плани, програми, проекти всіх методичних об’єднань;
 • організувати самоосвітню роботу педагогів, самовдосконалення й самореалізацію їхньої особистості;
 • організувати цілеспрямовану роботу з молодими спеціалістами. 

ІІІ засідання (вересень 2021 р.)  

 1. Про аналіз методичної роботи школи за минулий навчальний рік та визначення основних напрямків роботи на 2019-2020 навчальний рік (заступник директора з НВР, Усенко С.В.)
 2. Про затвердження плану роботи методичної ради школи та планів роботи методичних об’єднань, кафедр учителів на новий навчальний рік (заступник директора з НВР, Усенко С.В..)
 3. Про проведення І (шкільного) туру предметних олімпіад (заступник директора з НВР, Гевленко А.С.)
 4. Про організацію та проведення  тижнів наук (заступник директора з НВР, Усенко С.В..)
 5. Про атестацію педагогічних працівників (заступник директора з НВР, Усенко С.В.)
 6. Про огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури (шкільний бібліотекар) 

ІV засідання (листопад 2021 р.)  

 1. Про результати участі в  олімпіадах з базових дисциплін, підготовку до участі в конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у МАН (заступник директора з НВР, Гевленко А.С.)
 2. Про організацію роботи з обдарованими учнями. Психологічні особливості навчання обдарованих дітей (заступник директора з НВР, Гевленко А.С.)
 3. Про хід атестації вчителів (заступник директора з НВР,Усенко С.В.)
 4. Про огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури (шкільний бібліотекар) 

І засідання (лютий 2022 р.) 

 1. Про сучасні педагогічні технології як основу удосконалення навчально-виховного процесу (члени методичної ради, заступник директора з НВР, Усенко С.В.)
 2. Про розгляд та погодження методичних доробок учителів, які підготовлені до друку (голови м/о, заступник директора з НВР, Усенко С.В.)
 3. Про організацію повторення матеріалу та підготовку учнів до ДПА, ЗНО (заступник директора з НВР, Усенко С.В.)
 4. Про роботу методичних об’єднань учителів суспільних дисциплін (члени методичної ради, заступник директора з НВР, Усенко С.В.)
 5. Про огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури (шкільний бібліотекар) 

ІІ засідання (квітень 2022 р.)  

 1. Про результати роботи з обдарованими дітьми (заступник директора з НВР, Гевленко А.С.)
 2. Про стан  проведення предметних тижнів (заступник директора з НВР, Усенко С.В.)
 3. Про підсумки атестації педпрацівників (заступник директора з НВР, Усенко С.В.)
 4. Про підсумки методичної роботи в 2019-2020 н. р. та планування її на наступний навчальний рік (заступник директора з НВР, Усенко С.В.)
 5. Про огляд нормативних документів на наступний навчальний рік (шкільний бібліотекар)