Урок української мови

Розробила, Тараненко Н.І., директор гімназії, учитель української мови та літератури

ТЕМА УРОКУ: Повторення вивченого про види складнопідрядних речень. Уявна мандрівка стежками Сковороди.

МЕТА:Узагальнити й систематизувати знання про види складнопідрядних речень, засоби зв’язку в них; удоскуналювати вміння дев’ятикласників правильно інтонувати ці речення, будувати схеми, ставити розділові знаки. Розвивати зв’язне мовлення (усне, писемне), пам’ять, увагу, уміння аналізувати матеріал, робити висновки. Виховувати почуття патріотизму, любов до рідного краю, сприяти усвідомленню високої людської місії на землі.

ТИП УРОКУ: Закріплення вивченого. Інтегрований урок.

ОБЛАДНАННЯ: Робочі картки, дидактичний матеріал, схеми, малюнки, індивідуальні пакети із завданнями, твори Г.Сковороди, портрет письменника.

ХІД УРОКУ:

 1. Організаційний момент.
 2. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель.
Сьогодні це приміщення не клас, а дослідницька лабораторія. Ви не просто учні, ви – молоді мовознавці.
Дослідницька лабораторія  при товаристві „Лінгвіст”запрошує вас до плідної співпраці за темою: «Повторення вивченого про види складнопідрядних речень»
Урок мови  буде тісно пов’язаний із літературою. Отже, сьогодні урок словесності.

ЕПІГРАФ
Благословенні ви, сліди,
Не змиті вічності дощами,
Мандрівника Сковороди…
М.Рильський

Прочитайте епіграф. Як вигадаєте, з чим він пов’язаний?
Повторюючи вивчене про види складнопідрадних речень, ми здійснимо уявну мандрівку стежками Сковороди. Не випадково я обрала саме цей матеріал. По-перше, він наш земляк. По-друге, його постать у давній української літературі – одна з найпомітніших. Сковорода належить до тих, хто з плином часу дедалі більше ваблять нас. Письменник, філософ, композитор, співак, знавець багатьох мов, він дивував сучасників різнобічним талантом, енциклопедичними знаннями. Він – цілий світ, у якому багато цікавого і для вас. Давайте спробуємо відкрити для себе світлицю його душі.
У нашій лабораторії ми визначили 3 відділи (3 команди). Оберіть собі назву і поясніть, із чим вона пов’язана.
I – „Бджола і Шершень”
II – „ Зозуля та Дрізд”
III – „Алмаз і Смарагд”
—    До якої збірки входять ці твори?

3.Актуалізація опорних знань 

Перш ніж доручити вам важливу справу, покажіть свої лінгвістичні знання.

Завдання. Лінгвістична розминка
(відповідає той, хто перший піднімає руку)

 1. Які бувають речення за метою висловлювання? (розповідні, питальні, спонукальні).
 2. Назвіть види речень за емоційним забарвленням? (оличні, неокличні).
 3. За будовою речення бувають…(прості і складні).
 4. Які речення називаються складними?
 5. На які дві групи поділяються складні речення? (сполучникові, безсполучникові).
 6. Сполучникові складні речення бувають… (складносурядні і складнопідрядні).
 7. Назвіть сполучники сурядності (єднальні, розділові, протиставні).
 8. Чим відрізняються складнопідрядні речення від складносурядних? (СПР- частини нерівноправні, ССР-частини рівноправні).
 9. За допомогою чого пов’язуються прості речення у сладнопідрядному? (сполучників і сполучних слів).
 10. Яка різниця між сполучниками і сполучними словами? (сполучні слова є членами речення, сполучники-ні).
 11. Пригадайте 3 основні види СПР (означальні, з’ясувальні, обставинні).
 12. Назвіть види складнопідрядних обставинних (ступеня і способи дії, місця, часу, причини, мети, умови, порівняння, допустові, наслідкові).

4.Виконання вправ і завдань
Учитель. Ви витримали іспит. Переходимо до більш складних завдань. Наше дослідження спадщини Сковороди продовжується.
Завдання. Знайдіть у тексті складнопідрядні речення, визначте їх види, накресліть схеми ( 1 завдання на робочій картці).
Учитель.Сковорода був надзвичайно обдарованою людиною. Змалечку співав. Чудово грав на різних інструментах. Яких? ( скрипці, лірі, кобзі, сопілці). Працював викладачем. Бажання наставити на путь істинний своїх ближніх штовхало його в нові  й нові мандрівки, аби нести просвітницьке, рятівне слово спасіння спраглим душам. Мабуть, нелегко було Сковороді долати природне прагнення мати сім’ю, а в літах –спокій і затишок. Але «сродна» праця –обрадний  ним шляхом. Що означає «сродна праця»?
Мандрував, мандрував.(звучить скрипка)

Сковорода
Піти, піти без цілі і мети…
Вбирати в себе вітер і простори,
І ліси, і лани, і небо неозоре.
Душі лише співають:”Цвіти, цвілим”!
Аж власний світ у ній почне рости,
В якому будуть теж Сонце і зорі,
І тихі води, чисті і прозорі,
Прекрасний шлях ясної самоти.
І, може, іншого шляху немає,
Щоб з хаосу душі створити світ.
Ю.Клен
(заходить Сковорода)

Сковорода
Вітер гаями й степами літає
вільний  і сильний завжди, ніби птах.
Вітер один переконливо знає
ціну свободи і силу натхнення,
й самотності смак…
-Здраствуйте, юні нащадники,
Двадцять першого віку сини!
Я до вас завітав на гостину
Подивитися на вас і піти.

Учитель. Григорій Савич!
               -Так, Сковорода!
                Ви кликали мене. Вам щось потрібно?

Учитель.-Дозвольте юним журналістам взяти у вас інтерв’ю.

Завдання „Юні журналісти”
Ви повинні взяти інтерв’ю у Григорія Савича. Кожна команда поставить запитання.

 1. Григорію Савичу, скажіть, будь ласка, із чого Ви черпали натхнення для творчості?
 2. Як Ви вважаєте, Григорію Савичу, у чому щастя людини?
 3. Ви вважаєте себе щасливим?

Сковорода
Мене цей світ ще не спіймав,
Бо і ловити не збирався,
Мелодія святих октав
Із мене ще не полилася.
Вона Голгофою стоїть,
До неї б серцем дотягнутись,
Через межу тисячоліть
Переступити б, не спіткнутись…

Учитель.Запрошуємо Вис залишитися з нами.

УчительСковороду спокушали високими світськими посадами, кликали до себе ченці Києво-Печерської лаври, знаючи його як ученого. Розшукувала Катерина II, щоб мати при дворі відомого співака. Але у відповіть чули:”Світ подібний до театру.Щоб грати в театрі з успіхом і похвалою, беруть ролі за здібностями.”

Завдання„Юні актори”
Подивіться інсценізацію байки «Соловей, Жайворонок та Дрізд» і подумайте, яка її мораль (сила).Чи актуальна ця тема сьогодні? Але відповідь сформулюйте у вигляді складнопідрядних речень, визначте вид.
(інсценізація)

Відповідь учнів

Учитель. Я згодна з вами, дружба – велика сила. А щоб у цьому пересвідчитися, виконаємо пунктуаційний диктант.

Завдання„Пунктуаційний диктант”
Записати речення, поставити розділові знаки, зробити синтаксичний розбір.

 1. Я знаю, вірю, що із роками справжня дружба стане коштовним скарбом.
 2. Дружня бесіда – це візок, що полегшує мандрівникові дорогу.
 3. Маючи друзів, вважай, що ти володієш скарбом.

Завдання„Скринька-сюрприз”
Щоб відчинити скриню, потібно закінчити афоризми. Давайте пригадаємо, що називається афоризмом?
Афоризм(від грецького aphorismos) –закінчена думка, влучний вислів

АФОРИЗМИ

 1. Не за обличчя судіть, а за…(серце).
 2. Визначай смак не по шкарлупці, а по…(ядру).
 3. З усіх утрат втрата часу…(найтяжча).
 4. Бери вершину і матимеш…(середину).
 5. Короткий шлях тільки до…(зла).
 6. Любов виникає з любові, коли хочу, щоб мене любили,…(я сам перший люблю).

Скринька відкрилася

Учитель. У скриньці лежать подарунки. Для того, щоб їх отримати, необхідно виконати завдання.

Завдання „Знайди відповідь”
До поданих схем доберіть речення. Визначте вид СПР. Речення записані на робочій картці.

1.Щоб грати в театрі з успіхом і похвалою, беруть ролі за здібностями.
        Щоб (   ), [   ].
2.Коли ти твердо йдеш обраним тобою шляхом, ти щосливий.
        Коли  (     ), [    ].
3.Сковорода вважав, що щастя завжди і всюди з тобою.
        [    ], що (     ).
4.Не розумно випрошувати те, що можеш сам досягти.
        [     ], ( що ).
5.Співав Сковорода так, що його було чути всюди.
         [     ], що (   ).
6.Праця не за природними нахилами завдає людині шкоди, через те що щастя не в почестях  і багатстві.
             [   ], через те що (     ).

5.Закріплення вивченого

Завдання„Кодовий диктант”
Визничити типи складнопідрядних речень, вживаючи умовні позначення.

 1. –СПР з підр. означальним;
 2. –СПР з підр. з’ясувальним;
 3. – СПР з підр. місця;
 4. –СПР з підр. часу;
 5. –СПР з підр. умови;
 6. –СПР з підр. мети;
 7. –СПР з підр. допустовим.
 1. Ми пишаємося тим, що стежками Полтавщини ходив філософ-мандрівник Сковорода.
 2. Саме тут земля-мати оберігає для нащадків „не змиті вічності дощами” сліди, які сходив Сковорода.
 3. Вік свій буду коротати там, де тихо час біжить.
 4. Якщо друг вірний, захист міцний.
 5. Я друга побачити мушу, щоб день мені став яснішим.
 6. Іди до кінця, хоч шлях нелегкий.
 7. Я знаю, що пройде печаль.
 8. В оцім спекотнім полудні без руху, коли в криницях спожива вода, розсунувши плечем малі Чорнухи, в будучину ішов Сковорода.

Код. 21-35-67-24
Завдання„Майстри слова”
Написати твір-мініатюру „Що я відкрив(ла) для себе, читаючи Сковороду”.

6.Підсумок уроку

У творах Сковороди присутні образи-символи. Зверніть увагу на наші малюнки і знайдіть ці символи.
(Храм, церква –людська душа; сонце –світло людської душі, віра, внутрішній світ, Біблія -„ліхтар”, добро).

Заключне слово учителя

Учитель. Сьогодні ми повторили види складнопідрядних речень, здійснили уявну мандрівку стежками Сковороди. Можливо, комусь із вас у житті ще доведеться повернутися до його творчості як до цілющого джерела – і ви тоді зрозумієте більше і відкриєте для себе те, що й я: ось уже котрий раз гортаю сторінки його книжок і знаходжу для себе щось нове, переконуюсь, що пізнати його до кінця неможливо. Була у Сковороди своя політична мрія -„ Горна Республіка”, держава вільних, щасливих своєю працею людей, яких не торкається вірус жадоби до багатства й розкоші, до безмежної влади над
людьми. У наших з вами руках побудувати таку державу. Пізнаваймо ж Сковороду, а у нім – себе, свій народ, свої духовні цінності.
Дякую вам за співпрацю. Будьте мудрими, добрими, чесними.

7.Підготовка до виконання домашнього завдання

Написати твір, використовуючи складнопідрядні речення „Я покличу щастя своє”.