Звіт
директора  Полтавської гімназії № 21
Полтавської міської ради Полтавської області
Тараненко Наталії Ігорівни
про діяльність на посаді  за  2019-2020 н.р.
м. Полтава  15.06.2020 р.Запорука успіху школи – тісна співпраця з батьками, громадою і підтримка з їхнього бокуЯк директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Статутом гімназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу освіти.
Якісна освіта через формування компетентностей, необхідних для успішної сомореалізації дитини в суспільстві, різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору – місія сучасної школи. На виконання саме цих завдань націлюють нормативні документи  про     перебудову шкільної освіти в Україні: положення Конституції України про освіту, Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концепція Нової української школи.
Школа – це простір життя дитини, тут вона не готується до життя, а повністю живе, і тому вся діяльність навчального закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості, її формуванню і розкриттю засобами освіти.
У 2019-2020 н.р. робота педагогічного колективу Полтавської гімназії № 21 була спрямована на реалізацію положень Законів України, наказів МОН, регіональних та міських Комплексних програм.
Педагогічний колектив ставив перед собою ряд завдань, для вирішення яких адміністрацією гімназії були створені належні умови роботи педагогів та організацію освітнього процесу в цілому.


Кадрове забезпечення

Станом  на  1 вересня  2019  року  гімназія  на  100%  укомплектована педагогічними  кадрами  відповідно  до освітньої програми,  штатного  розпису та  фактичної  мережі  класів.
Освітній  процес  у  гімназії  забезпечують 43  педагогічних  працівників,  з  них:  40 – основних, 3 –сумісники.
Педагогічне навантаження  учителів  для  викладання  навчальних предметів здійснюється  відповідно  до  фахової  освіти  педагогічних  працівників  та  їх  курсової  підготовки, враховуються  результати  атестації, особисті якості, рівень  професійної  компетентності, вміння  володіти  комп’ютером, оргтехнікою.
Призначено  нового  учителя фізичної культури, англійської мови, історії, керівника гуртка.
Успішно  проведено  атестацію 15 педагогічних  працівників у 2020 році. Підтвердили  кваліфікаційні  категорії  та  педагогічні  звання – 10 учителів, підвищили  свої  категорії – 5.  
Педагогічний колектив перебуває у постійному пошуку удосконалення своєї майстерності. У цьому адміністрація вбачає один із найважливіших напрямків роботи навчального закладу.
Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета.

Забезпечення обов’язковою освітою
Результативність освітнього процесу

Структура Полтавської гімназії № 21 відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність закладу регламентується Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу.
Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
Освіта – це та галузь, яка найшвидше змушена відповідати на виклики часу і постійно рухатися вперед.
Освіта  завжди орієнтована на майбутнє, тому реформування нашої галузі є закономірною  відповіддю на вимоги часу.
У 2019/2020 н.р. ми працювали над вирішенням пріоритетних  завдань:
• Реалізація основних положень Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»
• Впровадження Нової української школи (1, 2 класи)
• Створення в закладі безпечного освітнього середовища

На виконання статті 30 Закону України «Про освіту» на сайті закладу систематично оприлюднюється інформація щодо кошторису, фінансового звіту, обліку надходження коштів та іншу публічну інформацію, забезпечено до неї доступ безпосередньо із сайту управління. Ця інформація динамічна й оновлюється  протягом 10 днів.
Оновлено освітнє середовище для учнів 1-их,2 класів, облаштовано ігрову кімнату з різними осередками, місцем для проведення дослідів; оформлено коридор для учнів початкової школи з місцем для відпочинку, творчості, гри.
На базі учнів перших класів організовано роботу групи подовженого дня (вихователі Яхно А.П., Татаріна Т.І). Відповідно до Державних санітарних правил і норм для першокласників, які відвідують ГПД, організовано щоденний 1,5-годинний денний відпочинок, а також 2-годинну прогулянку на свіжому повітрі.
Для учнів організовано гаряче харчування, обладнано відокремлені туалети, гардероби.
Освітній  процес  у гімназії  проводився  згідно  освітньої програми на 2019-2020 н.р., яка  передбачала із 5 класу поглиблене вивчення  української мови  і  літератури  та  математики.  Продовжується  впровадження нового державного стандарту.
У наступному навчальному році доцільно спрямувати діяльність на спрямування інтересу учнів до підвищення результатів успішності, особливу увагу звернути на випускників з метою забезпечення вищого середнього балу успішності, який вноситься в документ про базову середню освіту, якість підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.
Всього класів у школі – 25, учнів – 617.
Завдання, визначені на початок навчального року, успішно реалізовувалися в різних напрямках. Моніторинг рівня освіти учнів та методична робота з педагогічними кадрами демонструють певну позитивну динаміку.

Методична робота

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Згідно з річним планом роботи на 2019-2020 н.р. педагогічний колектив гімназії розпочав роботу над єдиною методичною проблемою «Формування в учнів ключових компетентностей в умовах нових стандартів освіти».
Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи, Усенко С.В.
До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів.
З метою якісної та ефективної організації проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами у школі створено методичні об’єднання та кафедри.  Відповідно до наказу по гімназії «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 н.р.» діяло 1 кафедра та 6 методичних об’єднань, робота яких спланована на навчальний рік із призначенням керівників.

 • Гаврись М.Д. – завідувач кафедри філологічних дисциплін, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист;
 • Янушкевич Н.Г. – завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін та     інформаційних технологій; учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель;
 • Оніщенко Т.П. – керівник М/О вчителів початкових класів;  учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист;
 • Артеменко М.І. – керівник М/О вчителів фізичної культури, Захисту Вітчизни та предметів естетичного циклу, учитель вищої кваліфікаційної категорії;
 • Мороз К.Ф. – керівник М/О вчителів суспільних наук; учитель першої кваліфікаційної категорії;
 • Латкіна Ю.А. – керівник М/О вчителів іноземних мов; учитель вищої кваліфікаційної категорії,  учитель-методист;
 • Литовченко О. І. – керівник М/О вчителів природничих дисциплін; учитель вищої кваліфікаційної категорії;
 • Ващенко М.С. – голова М/О класних керівників старших класів; учитель першої кваліфікаційної категорії;
 • Непийпиво К.Г. – голова М/О класних керівників початкових класів; учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель.


Самоосвітня робота вчителів планується  у контексті проблемної теми з урахуванням особистих запитів учителів, їхньої траєкторії професійного росту. Плани, проєкти та програми самоосвіти складено після індивідуальних та групових методичних консультацій.
Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяв підвищенню науково-методичного рівня шляхом участі у конкурсах, міжнародних конференціях, семінарах, вебінарах, виставках тощо.
Директор гімназії, Тараненко Н.І., член науково-методичної ради ПОІППО імені М.В.Остроградського у 2019-2020 н.р. Учителем інформатики, Бардаченко Р.А., проведено майстер-клас для учителів інформатики області, слухачів курсів при ПОІППО ім. М.В.Остроградського. Учителем біології, Ягоденко В.М., майстер-клас для учителів біології міста «Система позакласної роботи з біології».
Цікаво і змістовно проводяться предметні тижні. Вперше організовано і проведено «Весняний методичний марафон», який якраз припав на дистанційну роботу учителів.
2 березня у Полтавській гімназії №21 розпочався «Весняний методичний марафон-2020». Його учасниками, після попередньої реєстрації, стали 27 педагогів, які були готові до змін та хотіли опанувати нові інструменти роботи з дітьми.
Тривалість навчання – 42 робочих дні (як і у справжньому марафоні – 42 км), які умовно були поділені на 9 тематичних тижнів.
Учителі кожного тижня виконували завдання тематичних тижнів, познайомилися з аналітикою групи в Facebook, де щодня публікували завдання та в коментарях до них звітувалися про їх виконання. Виявилося, що за дев’ять тижнів таких завдань було аж 161 (разом з теорією вмістилися в 283 публікації), індивідуальних реакцій на них 1353, а коментарів – рівно 3000! Всі учасники та учасниці освітянського марафону отримали сертифікати про подолання педагогічної відстані, розмір якої залежав від кількості виконаних завдань та смайлів, зароблених за весь період навчання.
Проведена значна робота щодо додерження моральних, правових, етичних норм  поведінки всіма учасниками освітнього процесу. Розроблено і затверджено Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу гімназії. Сплановано і проведено заходи щодо вивчення, дотримання основних понять академічної доброчесності у кожному класі.
Сформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, але й загальнокультурну, методичну підготовку вчителів.
Уся науково-методична робота спрямована на раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості.

Організація дистанційного навчання

Дистанційне навчання – це непростий виклик для всіх і водночас можливість здобути нові навички, зрештою, створити щось нове.
Дистанційне навчання у школі розпочалося із березня і тривало до кінця травня. Ніхто із нас не був готовий до такого сценарію, адже не лише Україна, а й увесь світ сьогодні веде боротьбу проти поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). Під час карантину онлайн став єдиним доступним каналом спілкування і навчання.
Процес дистанційного навчання у гімназії організовувався через різноманітні сервіси. Спочатку було проведено навчання для педагогів, як зробити онлайн-платформи своїм робочим інструментом. Другий крок - створили цифрове середовище, щоб бути постійно на зв’язку із вчителями, учнями і батьками.
Усі педагоги спілкувалися з учнями через зручні для дітей канали передачі інформації: Google Classroom, інші сервіси Google(елетронні пошти, можливості Google-дисків); додатків для конференцій Skype та ZOOM, освітньої технологічної платформи Еdmodo.
Edmodo — освітня технологічна платформа, що пропонує комунікацію, співпрацю та можливість тренерської роботи. Мережа Edmodo дає вчителям змогу ділитися вмістом, створювати тести, вікторини та опитування, керувати спілкуванням з учнями, колегами та батьками. Тут наявний також елекронний журнал.
Система є учитель-орієнтованою: учні та їх батьки можуть приєднатися до Edmodo тільки після запрошення вчителем.
Домашні завдання та графіки онлайн ефірів з вчителями оприлюднювалися на  шкільному сайті  щотижнево. Педагоги використовували: відео-уроки на веб-ресурсах місцевих телерадіокомпаній, ютуб-каналах, ресурси, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Вчителі комунікували з учнями за допомогою застосунку Viber та через  інші додатки-меседжери.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 р. № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину» освітній процес під час карантину організовувався через технології дистанційного навчання. Учні отримували завдання, навчальні матеріали, відео супровід, роз’яснення чи консультації.
Адміністрацією школи у травні був укладений гнучкий графік проведення підсумкових дистанційних контрольних робіт з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу.
Оцінювання навчальних досягнень учнів за ІІ семестр було здійснено, враховуючи результати оцінювання до 12.03.2020р. та оцінки, отримані під час дистанційного навчання. Річне оцінювання здійснено з урахуванням результатів оцінювання за І та ІІ семестри.
На початку 2020-2021 н.р. в 2-11 класах буде проведено діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та суттєво збільшено час на узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався у період карантину.
Оформлення свідоцтв досягнень для учнів 1-2 класів, табелів навчальних досягнень учнів 3-8,10 класів, похвальних листів та грамот за участь у предметних олімпіадах та конкурсі-захисті МАН завершено до 15 червня 2020 року, копії  надіслані батькам електронною поштою або в інший спосіб з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 н.р.
Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти для учнів 9-х класів завершено до 15 червня 2020 року. Видача свідоцтв здійснена з урахуванням необхідності дотримання протиепідеміологічних вимог.
Учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 н.р. звільнено від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020р. № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році»).
Учні 11-го класу складатимуть ДПА у формі ЗНО за окремим графіком. Чекаємо інформацій від Міністерства освіти і науки України.
Раптовий перехід на дистанційне навчання став добрим випробуванням на гнучкість для усіх учасників освітнього процесу. Показав сильні і слабкі сторони, змушує кожного із нас і далі працювати над собою, опановувати інформаційні технології, здобувати необхідні навички.
3 місяці дистанційного навчання в школі дає підстави зробити певні висновки, планувати і удосконалювати форми роботи у майбутньому.

Підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю

Навчання без творчості не можливе. Наше завдання шукати, розвивати і підтримувати творчо обдарованих дітей.
З метою створення умов  для пошуку,  підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей в гімназії  була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості з сучасному суспільстві. Це питання весь час на контролі в адміністрації гімназії: розглядається на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директору, оперативно-методичних нарадах.  Згідно з річним планом  проведені методичні заходи для вчителів щодо навчання, виховання і розвитку здібних учнів протягом року: круглі столи «Організаційно-методичні засади науково-дослідної роботи», «Психолого-педагогічна підтримка інтелектуального потенціалу обдарованості». На засіданнях предметних МО, кафедр були обговоренні питання роботи зі здібними та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та творчих змагань.
 На нарадах при директорові розглядалися підсумки участі учнів закладу в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах різних рівнів.
Результати  проведеної роботи узагальнюються в наказах про підсумки роботи з обдарованими учнями в начальному році. Класні керівники визначають найбільш здібних учнів  із різних сфер діяльності, створюється банк даних. Саме вони є членами предметних та творчих  гуртків, спортивних секцій, систематично беруть участь у проведенні позакласних заходів, постійні учасники предметних олімпіад різних рівнів, конкурсів, турнірів, змагань.
У системі роботи з обдарованими школярами  визначені такі важливі моменти:

 • створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та обдарованої дитини;
 • профільність та допрофільна підготовка, оптимальна варіативна частина освітньої програми, науково-матеріальна база, цільова система позакласної роботи;
 • співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі;
 • висока ефективність уроку;
 • інтенсифікація навчання, запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій;
 • співпраця з батьками, громадськістю;
 • постійний психологічний супровід розвитку креативності;
 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами;
 • стимул як засіб активізації розвитку обдарованості та співпраці з цією категорією школярів;
 • ефективне управління процесом на моніторинговій основі.


У роботі з обдарованими дітьми   впроваджуються  різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські). У зв’язку з переглядом і оновлення банку даних про обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування було створено банк даних  схильних до обдарованості дітей, на яких були заповнені індивідуальні карти.
Організація освітнього процесу  спрямована не лише на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а й на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому ми намагаємося створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати.
Робота колективу гімназії, проведена за планом виявлення та підтримки таланови¬тої молоді, створення умов, необхідних для роз¬витку індивідуальності та неординарних здібно¬стей учнів, має свої позитивні результати. Вони відобразилися, зокрема, у результатах участі учнів у предметних олімпіадах.
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін глибокі знання школярі продемонстрували з таких дисциплін: математики,
української мови і літератури, біології, географії, інформаційних технологій, хімії, фізики, історії. Не менш ґрунтовні знання учні продемонстрували у мовно-літературних конкурсах у міському етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської  молоді імені Тараса Шевченка.
До роботи із обдарованими і здібними учнями були залучені вчителі-методисти та вчителі вищої категорії: Касяненко М.М., Гонтар В.М., Кокарєва Г.П., Янушкевич Н.Г, Бардаченко Р.А., Бендес Н.О., Латкіна Ю.А., Безвіконний І.К., Гонтар Л.М.,Гаврись М.Д., Дарковіч С.В., Литовченко О.І., Усенко С.В., а також вчителі І, ІІ категорії та молоді спеціалісти:  Гевленко А.С., Мороз К.Ф., Ващенко М.С., Нестеренко Є.М., Татаріна Т.І..
Результативність участі учнів гімназії із предметів:

з/п

ПРЕДМЕТ

ПРИЗОВІ МІСЦЯ

Всього

місць

Всього

балів

І

ІІ

ІІІ

1

Екологія (10–11 кл.)

-

-

-

-

-

2.

Математика (6–11 кл.)

1

1

4

6

12

3

Трудове навчання (8–11 кл.)

-

-

-

0

0

4

Біологія (8–11 кл.)

-

-

2

2

2

5

Астрономія (10–11 кл.)

-

-

-

0

0

6

Економіка (9–11 кл.)

-

-

-

-

-

7

Географія (8–11 кл.)

-

-

1

1

1

8

Історія (8–11 кл.)

1

1

2

4

10

9

Фізика (7–11 кл.)

1

1

2

4

10

10

Хімія (7–11 кл.)

-

-

2

2

2

11

Німецька мова (8–11 кл.)

-

-

-

-

-

12

Французька мова (8–11 кл.)

-

-

-

-

-

13

Англійська мова (8–11 кл.)

-

-

1

1

1

14

Українська мова та література

(7–11 кл.)

1

2

-

3

11

15

Правознавство (9–11 кл.)

-

1

-

1

3

16

Російська мова та література

(9–11 кл.)

-

-

-

-

-

17

Інформатика (8–11 кл.)

-

-

-

-

-

18

Інформаційні технології (8–11 кл.)

-

-

3

3

3

Всього

4

6

17

27

55


Переможцями та призерами стали 23 школярі, а саме:

Математика

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я

та по-батькові вчителя, який підготував учня

1

Максименко Тимур

6-Б

Математика

ІІІ

Бендес Н.О.

2

Варванський Владислав

7-Б

Математика

ІІ

Янушкевич Н.Г.

3

Бєляєв Ілля

8-Б

Математика

ІІІ

Бендес Н.О.

4

Глинський Вадим

9-Б

Математика

ІІІ

Кокарєва Г.П.

5

Орел Юлія

10-Б

Математика

І

Янушкевич Н.Г.

6

Крисанов Денис

11-А

Математика

ІІІ

Гевленко А.С.

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

1

1

4

6

5+3+4=12Біологія

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я

та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Ворощук Єлизавета

8-Б

Біологія

ІІІ

Дарковіч С.В.

2

Кашуба Володимир

10-Б

Біологія

ІІІ

Дарковіч С.В.

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

0

0

2

2

2


Географія

 

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я

та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Охмат Олександра

10-А

Географія

ІІІ

Мороз К.Ф.


 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

0

0

1

1

1


Українська мова і література

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Яненко Карина

8-Б

Українська мова і л-ра

ІІ

Ващенко М.С.

2

Шуть Анна

10-Б

Українська мова і л-ра

І

Гаврись М.Д.

3

Сенча Анастасія

11-А

Українська мова і л-ра

ІІ

Гонтар Л.М.

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

1

2

0

3

5+6=11Англійська мова

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Кальсіна Олександра

8-А

Англійська мова

ІІІ

Латкіна Ю.А.

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

0

0

1

1

1Хімія

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я

та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Меркулова Олександра

8-Б

Хімія

ІІІ

Литовченко О.І.

2

Крисанов Денис

11-А

Хімія

ІІІ

Литовченко О.І.

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

0

0

2

2

2

 

Інформаційні технології

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я

та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Яненко Карина

8-Б

Інформаційні технології

ІІІ

Бардаченко Р.А.

2

Вертиполох Ростислав

10-Б

Інформаційні технології

ІІІ

Бардаченко Р.А.

3

Остапець Ярослав

10-Б

Інформаційні технології

ІІІ

Бардаченко Р.А.

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

0

0

3

3

3


Фізика

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Копанцев Вадим

7-Б

Фізика

ІІІ

Касяненко М.М.

2

Бєляєв Ілля

8-Б

Фізика

ІІ

Касяненко М.М.

3

Глинський Вадим

9-Б

Фізика

ІІІ

Касяненко М.М.

4

Кундій Ярослав

10-Б

Фізика

І

Касяненко М.М.

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

1

1

2

4

5+3+2=10

 

Історія

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Міс

це

Прізвище, м.’я

та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Роман Вікторія

8-Б

Історія

ІІІ

Татаріна Т.І.

2

Попов Андрій

9-Б

Історія

ІІІ

Усенко С.В.

3

Кашуба Володимир

10-Б

Історія

ІІ

Усенко С.В.

4

Іванко Дарина

11-А

Історія

І

Усенко С.В.

І місце

 

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

1

1

2

4

5+3+2=10

 

Правознавство

№ п/п

Прізвище, м.’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, м.’я та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Пєліна

Катерина

9-Б

Основи правознавства

ІІ

Дорохова Н.Г.

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

0

1

0

1

3

 

Навчальний рік

Кількість місць

Кількість балів

2016-2017

22

64

2017-2018

30

74

2018-2019

29

77

2019-2020

27

55У порівнянні з минулим роком маємо вищі результати, але їх можливо ще покращити
Належний рівень підготовки показали учні з таких дисциплін:

 • Математика – 6 призерів,
 • Фізика – 4 призери,
 • Історія – 4 призери,
 • Інформаційні технології – 3 призери,
 • Українська мова і література – 3 призери,
 • Хімія – 2 призери,
 • Біологія – 2 призери,
 • Правознавство – 1 призер,
 • Англійська мова – 1 призер,
 • Географія – 1 призер.

На жаль, не було забезпечено участь учнів із таких дисциплін – німецька мова, економіка,екологія, інформатика.
Роботи учасників показали, що в цьому навчальному році більшість членів педагогічного колективу активно працювали над підготовкою учнів до олімпіад. Серед вчителів найкраще підготували учасників ІІ етапу такі педагоги:

 • Касяненко М.М. –  4 призери;
 • Усенко С.В. – 3 призери;
 • Бардаченко Р.А. – 3 призери;
 • Янушкевич Н.Г. – 2 призери;
 • Дарковіч С.В.– 2 призери;
 • Литовченко О.І. – 2 призери;
 • Бендес Н.О. – 2 призери.


Відповідно до графіка у січні-лютому 2020 року у м.Полтаві були проведені обласні олімпіади із базових дисциплін, у яких брали участь і команда учнів гімназії. До роботи із обдарованими і здібними дітьми були залучені учителі-предметники: Гаврись М.Д., Касяненко М.М., Усенко С.В., Янушкевич Н.Г. Честь гімназії на обласному рівні захищали команди із таких предметів: української мови та літератури, фізики, математики та історії.
За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін  для участі у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін  були запрошені 4 учні гімназії, згідно списку:

№ п/п

ПІП учня

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1.

Іванко Дарина

11-А

Історія

І

Усенко С.В.

2.

Шуть Анна

10-Б

Українська мова та література

І

Гаврись М.Д.

3.

Орел Юлія

10-Б

Математика

І

Янушкевич Н.Г.

4. 

Кундій Ярослав

10-Б

Фізика

І

Касяненко М.М.Гімназисти показали високий рівень знань з усіх предметів. Призерами стали такі учні:

 

№ п/п

ПІП учня

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1.

Шуть Анна

10-Б

Українська мова та література

ІІ

Гаврись М.Д.

2.

Іванко Дарина

11-А

Історія

ІІ

Усенко С.В.

 

Навчальний рік

Місця

Кількість балів

2017-2018

ІІ-1, ІІІ-2

5

2018-2019

І-2, ІІ-1, ІІІ-1

14

2019-2020

ІІ-2

6


6 грудня 2019 р. на базі Національного університету «Полтавська політехніка» ім. Ю.Кондратюка управлінням освіти, Полтавським міським центром позашкільної освіти та міським методичним кабінетом проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
У складі журі працювали викладачі різних вищих навчальних закладів, досвідчені вчителі міста.
Однією із форм роботи з інтелектуально обдарованою молоддю є Мала академія наук. Робота по підготовці до конкурсу велась згідно плану роботи: проводились заняття, консультації, організовано навчання учнів 9-11 класів в очно-заочній школі. Гімназисти отримали методичні рекомендації по оформленню науково-дослідницької роботи, розроблені у закладі, надавалась допомога у створенні комп’ютерних презентацій, відбувалося тренування по підготовці захистів робіт, організовувалися виступи учнів на уроках і виховних годинах.
На конкурс було представлено 14 робіт, у захисті взяли участь 14 учнів.
У порівнянні з минулим роком, відповідно змінилася кількість секцій, в яких діти захищали свої наукові дослідження.

Навчальний рік

Кількість секцій

2015-2016

17

2016-2017

16

2017-2018

15

2018-2019

12

2019-2020

14


Більше учасників підготували: учитель історії, Татаріна Т.І. – 2 учасники, учитель географії, Мороз К.Ф. – 4 учасники, учитель математики, Гевленко А.С. – 2 учасники.
Контрольні роботи з базових дисциплін виконували 14 учнів. Учні продемонстрували наступні результати:

 

ПІП учня

Клас

Базова дисципліна

Кількість балів

Анісова Марія

11

Українська мова

та література

25,5

Шуть Анна

10

Українська мова

та література

29

Пєліна Катерина

9

Українська мова та література

29

Охмат Олександра

10

Географія

30

Коровайний Євген

10

Географія

27

Почеп Юрій

11

Географія

25

Рощектаєва Вікторія

10

Географія

27

Грубич Ірина

11

Математика

25

Ніколаєнко Єлизавета

9

Математика

9

Булах Катерина

10

Історія України

19

Полікарпова Дар’я

10

Історія України

19

Попов Андрій

9

Історія України

14

Чеботарьова Валерія

10

Біологія

19

Кундій Ярослав

10

Фізика

32


Під час захисту науково-дослідницьких робіт члени журі міського конкурсу-захисту оцінювали аргументацію вибору та розкриття теми дослідження з урахуванням власного вкладу дослідника, чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладу матеріалу з теми дослідження, компетентність учасника, вичерпність відповідей, етику і культуру спілкування, активну кваліфіковану участь у веденні дискусії.
Переможцями стали:

№ п/п

П.І. учня

Клас

Місце

Секція

П.І.П. учителя

1

Грубич Ірина

11

І

Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Гевленко

Альона Сергіївна

2

Булах Катерина

11

І

Філософія

Татаріна Тетяна Іванівна

3

Почеп Юрій

11

І

Кліматологія та метеорологія

Мороз

Катерина Федорівна

4

Чеботарьова Валерія

10

І

Психологія

Жадан

Лариса Миколаївна,

Латкіна Юлія Анатоліївна

5

Охмат Олександра

10

І

Географія та ландшафтознавство

Мороз

Катерина Федорівна

6

Шуть Анна

10

І

Журналістика

Гаврись Майя Дмитрівна

7

Коровайний Євген

10

І

Геологія,

геохімія та мінералогія

Мороз

Катерина Федорівна

8

Кундій Ярослав

10

І

Експериментальна фізика

Касяненко Микола Миколайович

9

Пєліна Катерина

9

І

Українська мова

Тараненко

Наталія Ігорівна

10

Попов Андрій

9

ІІІ

Всесвітня історія

Татаріна Тетяна Іванівна

 

До науково-дослідницької роботи були залучені науковці Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, Національного університету «Полтавська політехніка» ім. Ю.Кондратюка, які надавали консультації учням, здійснювали наукове керівництво роботами.
До складу журі секцій увійшли понад 120 провідних науковців вищих навчальних закладів міста: Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, Полтавського університету економіки і торгівлі, Національного університету «Полтавська політехніка» ім. Ю.Кондратюка, Вищого навчального закладу «Українська медична стоматологічна академія», Полтавської державної аграрної академії.
З року в рік найбільше учнів-учасників конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт представляють свої роботи різні вчителі-предметники. Але слід зазначити, що ніколи не брали участі у конкурсі учителі іноземних мов, інформатики, астрономії, довготривалий період не залучаються до конкурсу-захисту вчителі біології та деякі представники кафедри учителів математики.
Найактивнішим учнівським колективом у науково-дослідницькій діяльності стали: 9 клас (3 учнів – 2 переможці), 10 клас (6 учнів – 5 переможців), 11 клас (5 учнів – 3 переможці).
14–16 лютого 2020 року в м. Полтаві відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України.
За підсумками відбіркового етапу для участі в очному турі конкурсу-захисту були запрошені 12 учнів гімназії, переможці заочного туру обласного конкурсу учнівських робіт, які захищали наукові дослідження у 13 секціях, згідно списку:

№ п/п

П.І.П.

учня

Клас

Місце

Секція

П.І.П. учителя

1

Пєліна Катерина

9

І

Українська мова

Тараненко

Наталія Ігорівна

2

Шуть Анна

10

І

Журналістика

Гаврись

Майя Дмитрівна

3

Сенча Анастасія

(переможець

 ІІ етапу

 2018/2019 н.р.)

11

ІІ

Фольклористика

Гонтар

Вікторія Миколаївна

4

Грубич Ірина

11

І

Екологічно-безпечні технології та ресурсозбереження

Гевленко

Альона Сергіївна

5

Іванко Дарина

(переможець

 ІІ етапу

 2018/2019 н.р.)

11

ІІІ

Кримськотатарська гуманітаристика

Гевленко

Альона Сергіївна

6

Іванко Дарина

(переможець

 ІІ етапу

 2018/2019 н.р.)

11

ІІІ

Правознавство

Усенко

Світлана Володимирівна

7

Крисанов Денис

(переможець

 ІІ етапу

 2018/2019 н.р.)

11

ІІ

Хімія

Литовченко

 Олена Іванівна

8

Кундій Ярослав

10

І

Експериментальна фізика

Касяненко

Микола Миколайович

9

Чеботарьова Валерія

10

І

Психологія

Жадан

Лариса Миколаїіна,

 Латкіна

Юлія Анатоліївна

10

Булах Катерина

11

І

Філософія

Татаріна Тетяна Іванівна

11

Почеп Юрій

11

І

Кліматологія та метеорологія

Мороз

Катерина Федорівна

12

Охмат Олександра

10

І

Географія та ландшафтознавство

Мороз

Катерина Федорівна

13

Коровайний Євген

10

І

Геологія, геохімія та мінералогія

Мороз

Катерина Федорівна


Захист робіт пройшов в атмосфері взаємозацікавленого наукового діалогу.
Призерами стали 8 учнів, які здобули 8 призових місць. За кількістю призових місць:

№ п/п

П.І.П.

учня

Клас

Місце

Секція

П.І.П. учителя

1

Крисанов Денис

(переможець

 ІІ етапу

 2018/2019 н.р.)

11

І

Хімія

Литовченко

 Олена Іванівна

2

Сенча Анастасія

(переможець

 ІІ етапу

 2018/2019 н.р.)

11

ІІ

Фольклористика

Гонтар

Вікторія Миколаївна

3

Пєліна Катерина

9

ІІ

Українська мова

Тараненко

Наталія Ігорівна

4

Шуть Анна

10

ІІІ

Журналістика

Гаврись

Майя Дмитрівна

5

Іванко Дарина

(переможець

 ІІ етапу

 2018/2019 н.р.)

11

ІІІ

Правознавство

Усенко

Світлана Володимирівна

6

Кундій Ярослав

10

ІІІ

Експериментальна фізика

Касяненко

Микола Миколайович

7

Чеботарьова Валерія

10

ІІІ

Психологія

Жадан

Лариса Миколаїіна,

 Латкіна

Юлія Анатоліївна

8

Булах Катерина

11

ІІІ

Філософія

Татаріна Тетяна Іванівна

 

Навчальний рік

Місця

Кількість балів

2016-2017

 ІІ-2, ІІІ-1

7

2017-2018

І-1, ІІ-1, ІІІ-3

11

2018-2019

ІІ-2, ІІІ-5

11

2019-2020

І-1, ІІ-2, ІІІ-5

16


Достойно представили свій виступ й отримали втішні результати з контрольної роботи з базових дисциплін: Грубич Ірина, Іванко Дарина, Почеп Юрій, Охмат Олександра, Коровайний Євген. Були відзначені членами журі усі учасники конкурсу.
Під час захисту науково-дослідницьких робіт учасники виділялися компетентністю в своїх темах, вичерпністю відповідей, етикою і культурою спілкування, активною кваліфікованою участю у веденні дискусії.
Ефективною була і виховна робота серед обдарованих та здібних дітей. Низка різноманітних виховних колективних заходів націлена була саме на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них естетичні смаки, розкривати нові таланти.
Приємно відзначити, що у 2019-2020 н.р. активного пропагування отримав волонтерський рух закладу під керівництвом педагога-організатора, Пасько С.Г. і загін гімназії має вже свої перші перемоги і здобутки.
Проте в роботі з обдарованими школярами виявлено певні недоліки. Мало учнів і педагогів займається науково-дослідницькою діяльністю, слабо використовуються можливості лабораторії інформаційно-інноваційних технологій. Потребує удосконалення система творчих зв’язків з вузами та науково-методичними центрами.
У зв'язку з цим з метою залучення обдарованих дітей до безперервного  процесу самовдосконалення через збільшення  операційного  поля учнів, з метою  удосконалення  освітнього процесу з обдарованими дітьми, озброєння їх практичним розумінням основ наук, розвитку здібностей, творчої активності, системного  використання різних видів урочної та позаурочної діяльності,

Виховна та позакласна робота

Виховна робота у гімназії протягом навчального року проводилась згідно з Методичними рекомендаціями щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах, Основними орієнтирами  виховання учнів 1-11 класів.
Виховна робота була спрямована на виконання таких завдань:

 • Формування в учнів компетентностей, важливих для успішної соціалізації особистості;
 • Впровадження демократичної культури, захист прав дитини і формування демократичних цінностей;
 • Запобігання та протидія таким негативним явищам як насильство, кібербулінг, булінг;
 • Формування у дітей і підлітків життєвих навичок, які сприяють соціальній злагодженості, відновленню психологічної рівноваги;
 • Запобігання та протидія торгівлі людьми, формування в учнів таких життєвих навичок, як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління емоціями;
 • Формування морально-етичних, соціальних, громадянських ціннісних орієнтирів, виховання національно свідомої, духовно багатої, фізично здорової особистості;
 • Профілактика девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед неповнолітніх;
 • Профілактика залежностей та шкідливих звичок, пропаганда здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоровя;
 • Формування в школі творчого середовища, залучення учнів в позаурочний час до спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів з метою їх позитивної самореалізації;
 • Розвиток творчої співпраці педагогічного колективу, учнів і батьків на засадах педагогіки партнерства.

Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Конституції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота організована й проводиться в різних формах і напрямках: громадянське, національно-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, морально-правове, екологічне, формування здорового способу життя.
Громадянське виховання (ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави) – формує  та утверджує  в учнях природної схильності до добра; розвиток моральних почуттів та етичної культури, розвиток моральної активності особистості, готовності допомогти іншим, вміння працювати з оточуючими, розвиток здатності протистояти виявам несправедливості та жорстокості; оволодіння народною мораллю, етикою, цілісною народною культурою; виховання милосердя, співпереживання; формування у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил.
Національно-патріотичне виховання забезпечується в школі через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями громадського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів. Класні керівники 1-11-х класів провели бесіди та виховні години в класах із відзначення державних свят, пов’язаних з історією України та рідного краю.
Традиційними в школі є різноманітні акції милосердя:

 • «Пам’ятник»;
 • «Поспішайте робити добро»;
 • «Діти-дітям»;
 • «Лист пораненому», «Напиши листа солдату»;
 • «Покоління небайдужих»  підтримка учасників АТО;
 • «Від серця до серця», підтримка хворих дітей;
 • В рамках місячника доброти «Допомога чотирилапому другу»;
 • Участь у благодійному ярмарку на підтримку воїнів АТО

У рамках реалізації міської «Програми патріотичного виховання дітей дошкільного віку та учнів на 2016-2020» проведені такі заходи, приймали участь у таких конкурсах:

 • Акція: «Лист пораненому», в підтримку учасників бойових дій та пораненим бійця;
 • Зустріч з учасниками бойових дій та з учнями нашої школи, які  захищали рідну Батьківщину;
 • Заходи щодо вшанування загиблого випускника Полтавської гімназії № 21, Чепіги М.М.;
 • Допомога дітям переселенцям, особливо учням, які навчаються в нашій школі;
 • Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»;
 • Участь у фестивалі соціальної реклами «Feel the world» в номінації Відеореклама «Життя в стилі Zero Waste»;
 • Розширено тематику творчих науково-дослідницьких краєзнавчих та пошукових робіт у системі МАН України з питань українського державотворення, історії козаччини, історії Полтавського краю;
 • Постійно залучалося учнівське самоврядування до організації акцій, флеш-мобів, конкурсів з метою патріотичного виховання молоді.
 • Проведено тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за  територіальну цілісність і незалежність України.


Компетентний випускник повинен виховати у себе ціннісні орієнтири, серед яких – патріотизм. Учні повинні розуміти історичні заслуги та помилки, причини перемог та поразок України та українського народу. З цією метою пошукові загони старшої школи провели велику роботу.
Постійно проходять зустрічі учнів нашої гімназії із учасниками бойових дій різних поколінь на базі краєзнавчого музею, музею ім. В.Г.Короленка.
Національне виховання є важливою складовою виховного процесу в школі. З метою виховання поваги учнів до традицій українського народу в школі проведено українознавчі заходи: народні обрядові осінні свята, свято української писемності і мови; персональні мистецькі виставки учнів школи.
Методоб’єднання  класних керівників (керівник, Ващенко М.С.), постійно вдосконалюючи свою роботу, сприяє  професійному  вдосконаленню особистості  педагога, стимулює  творчість  класного керівника , який  веде  пошуки  шляхів  збагачення  і  розвитку  змісту, форм  і  методів  виховної  роботи, формування   гуманістичних цінностей у системі виховної роботи.
Конкретне планування виховної роботи школи - важлива умова її успішної  діяльності.      
Методичне об’єднання класних керівників працювало над проблемою: « Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору»
Завдання:
•    Надання допомоги класним керівникам в удосконаленні форм та методів організації виховної роботи.
•    Формування у класних керівників теоретичної та практичної бази для моделювання системи виховання в класі.
•    Вивчення та узагальнення цікавого досвіду роботи класних керівників.
•    Сприяння розвитку виховної системи школи.
•    Розвиток творчих здібностей класного керівника.

Протягом року було проведено 5 засідань М/О, де розглядалися різні питання.
Проводиться систематична робота з батьками. Традиційними стали батьківські збори, на яких присутня адміністрація,   батьки мають можливість поспілкуватися не тільки з класним керівником, а й з учителями, які працюють у даному класі.
Значна увага класних керівників була зосереджена на питанні формування активної життєвої позиції учнівської молоді та на створення умов для творчої самореалізації учнів.
Ефективно працює туристський гурток (керівник Жадан Л.М.). Туристи беруть участь у міських і обласних змаганнях, здійснюють пішохідні  походи по маршрутах міста, області, України. Кожен рік учні роблять категорійні походи у Карпати. Туристичні походи, екскурсії організовуємо з метою виховання у школярів громадянської і національної свідомості, поваги до історичного минулого народу.
Протягом навчального року активно впроваджувались у практику роботи закладу сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що також сприяло розкриттю талантів гімназистів.
Про діяльність закладу можна дізнатись на сайті, над яким працює Посмітна К.І., оновлено інтер-фейс сайту.
Певна увага приділена роботі з дітьми пільгового контингенту. Було проведено обстеження матеріально-побутових умов цих уч¬нів, за необхідністю надано матеріальну допомогу, безкоштовне хар¬чування.
Слід відзначити роботу старостату. Засідання є систематичними, відбувається планування роботи, підготовка виховних заходів, перевірка відвідування, зовнішнього вигляду. Роль учнівського самоврядування підвищується в зв’язку з результативністю діяльності та підняттям її авторитету серед учнів та педагогічного колективу, але однією зі складних проблем залишається невелика чисельність активістів та недостатній рівень інформаційного забезпечення про діяльність учнівського самоврядування серед учнів школи.
Протягом року в школі приділялась значна увага профорієнтаційній роботі. Згідно річного плану роботи  проводиться певна робота щодо профорієнтації учнів школи.

 • тестування учнів 8-11 класів щодо профпридатності класними керівниками під керівництвом шкільного психолога.
 • бесіди, зустрічі з батьками, виховні заходи, спрямовані на профорієнтацію молоді.
 • в бібліотеці школи оформлені куточок профосвіти, постійно діє інформаційний куточок «Можливості твого вибору», в наявності додатковий матеріал з профорієнтації.
 • протягом року учні школи відвідували дні відкритих дверей в інститутах, технікумах, училищах.
 • протягом року постійно проводиться роз’яснювальна та агітаційна робота багатьма ВУЗами міста.
 • також протягом року приділялась увага ознайомленню учнів 10-11 класів з трудовим законодавством, правами дитини та ін.
 • протягом року аналізується робота класних керівників з працевлаштуванням учнів.

З метою виховання в учнів почуття любові до рідного міста та розвитку інтересу до його історії, традицій  школярами були проведені  екскурсії до музеїв міста, галереї і т.д.
Проведено системну змістовну роботу з метою створення безпечного освітнього середовища. Особлива увага надавалась захисту учнів від будь-яких форм дискримінації, насильства.  Здійснювався методичний та психологічний супровід.
Затверджено Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу, Положення про комісію з розгляду випадків булінгу, План заходів щодо
організації роботи в гімназії з питань запобігання і протидії булінгу.

Грантова діяльність

Твоє рішення змінить світ! Основне гасло, під яким існує родина FLL (FIRST LEGO LEAGUE).
27 вересня 2017 року Полтавська гімназія № 21 увійшла до числа переможців грантового конкурсу FIRST LEGO League від Благодійного Фонду LEGO Foundation.  336 закладів України надіслали свої анкети та мотиваційні листи організаторам конкурсу, серед яких обрали 14 навчальних закладів, які будуть робити навчання своїх дітей цікавим.
Продовжуємо роботу і в цьому навчальному році.
Програма FIRST LEGO League створена для дітей 9-16 років двома міжнародними компаніями – FIRST та LEGO Group. Її мета – надихнути дітей вивчати науку, технологію, математику, а також долучатись до вирішення актуальних світових питань за допомогою їхньої улюбленої іграшки – конструктора LEGO!
Трьома ключовими аспектами FIRST LEGO League є робототехніка, дослідження та лідерство.
Використовуючи набори LEGO Mindstorms, кожна команда проєктує, конструює та програмує повністю автономного робота для змагання на спеціальному полі. Також діти досліджують тему поточного року, обирають актуальну проблему світового значення та придумують інноваційне рішення. Цьогорічна тема, над якою працювали команди, «Формуємо місто».
07 березня команда RAINBOW TEAM Полтавської гімназії № 21 взяла участь у відбірковому турнірі міжнародної STEM-програми для дітей 9-16 років FIRST LEGO League, який проходив у місті Харків. За результатами наймасштабнішого відбіркового змагання, у якому взяли участь 33 команди з різних куточків України, учні гімназії показали себе на високому рівні. До здобутків можна віднести: отримання ІІ нагороди у номінації «Дизайн робота» та проходження на Всеукраїнський фестивалю з робототехніки “ROBOfirst – більше ніж роботи”, який повинен був відбутися 11-12 квітня у місті Києві.
Під час різноманітних випробувань діти представляли свої здобутки за основними аспектами FIRST  LEGO League – робототехніка, дослідження та лідерство. Адже метою даної програми є можливість надихнути дітей вивчати STEM-науку, технологію, інженерію, програмування та математику – все те, що рухає прогресс людства вперед! А також долучатись до вирішення актуальних світових питань за допомогою їхньої улюбленої іграшки – конструктора LEGO Education.
16 травня відзначають День науки – професійне свято працівників науки України. Команда RAINBOW TEAM  Полтавської гімназії № 21 у складі: Іванко Дарини, Полікарпової Дар’ї, Литвиненко Анастасії та Турченко Аліни підкорювала простори онлайн конференцій.
Діти стали учасниками ROBOfirst online. Представляли свій «Інноваційний проєкт» та основні напрацювання з робототехніки на «ROBOfirst ONLINE EDITION», Всеукраїнському фестивалі з робототехніки в режимі Online.
Дівчата презентували учасникам, іншим командам, суддям та організаторам заходу унікальний проєкт команди  – RAINBOW ROOF. Це проєкт, який має на меті використати дах школи як освітній простір, де учні можуть навчатися і відпочивати. Команда за підтримки викладачів Національного університету «Полтавська Політехніка» імені Юрія Кондратюка створили проєктну пропозицію для облашування «зеленої покрівлі» на будівлі школи за допомогою тривімірної системи автоматизованого проєктування і креслення, програми AutoCAD.
Крім захисту інноваційних проєктів, всіх учасників чекали цікаві квізи, вікторини та флешмоби. Діти з користю провели час та весело поспілкувалися у колі однодумців.
Оформлено і обладнано кабінет «Лего і Я» (№310), ефективно працює гурток.


Робота допоміжних служб

Хочеться відмітити роботу логопедичного пункту при Полтавській гімназії № 21 і логопеда Телятник А.Д. Систематично проводяться індивідуальні заняття, надано консультації батькам дітей, що мають мовленнєві порушення. Протягом листопада 2019 р. – квітня 2020 р. організовані заняття для дітей, що будуть навчатися у 1-ших класах.
Постійно оновлюється приміщення логопедичного кабінету. Систематично на базі гімназії проводяться засідання міського методичного об’єднання вчителів-логопедів.

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством.  4 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально-незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:
•    дітей-сиріт – 2;
•    позбавлених батьківського піклування – 2;
•    інвалідів – 9, із них 3 – на індивідуальному навчанні;
•    дітей, які мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 6;
•    малозабезпечених сімей – 4, в них – 8 дітей;
•    багатодітних сімей – 29, в них –  102 дітей, у нашій школі – 54;
•    дітей, батьки яких є учасниками АТО чи загинули під час бойових дій –  19;
•    дітей з сімей переміщених осіб із зони АТО – 4

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. З опікунами  дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класними керівниками, адміністрацією школи.

Збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів у закладі обладнаний медичний пункт, який пройшов ліцензування, де працює шкільна медична сестра. Щорічно на базі  міської лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України,  іншими нормативними документами. Учні забезпечуються гарячим харчуванням. Вартість одноразового гарячого харчування для учнів 1-4 класів і дітей пільгових категорій 5-11 класів за рахунок коштів міського бюджету – 20 грн., харчування за батьківські кошти: сніданок – 20 грн., обід для ГПД – 25грн.
Щороку оновлюється, модернізується  приміщення медпункту, їдальні.

Охорона праці та безпека життєдіяльності

У гімназії значна увага приділялася поліпшенню умов праці та навчання, зміцненню матеріально-технічної бази, організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
Протягом 2019-2020 н.р. систематично проводилася робота з перевірки технічного стану обладнання у кабінетах, спортивному залі, на території гімназії, на робочих місцях.
Велика робота проводилася щодо організації заходів з профілактики та попередження травматизму дітей і працівників гімназії як під час освітнього процесу, так і у побуті. З цією метою були видані накази по гімназії, проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності із учнями, учителями та працівниками. З метою попередження захворювань учнів у осінньо-зимовий період проведені заходи з утеплення усіх приміщень гімназії.
Також проводилися бесіди з правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, енергозбереження, попередження дитячого травматизму під час освітнього процесу, інструктажі з безпеки життєдіяльності на уроках фізики, хімії, біології, інформатики, фізичного виховання, трудового навчання, під час екскурсій, перед канікулами і святковими днями, записи зроблені у відповідних журналах. Організовано чергування вчителів під час перерв.
 Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Але у цьому навчальному році зафіксовано 3 випадки травмування учнів (2- на уроках фізичної культури, 1-під час перерви), що свідчить про недостатню роботу щодо попередження нещасних випадків учителя фізичної культури, Щербака В.М., класних керівників. Тому на цьому питанні необхідно зосередити більше уваги, сприяти зменшенню випадків травматизму під час освітнього процесу.
Вся багатогранна робота педагогічного колективу спрямована на створення умов не тільки отримання знань, але й на створення атмосфери доброзичливості, гуманного ставлення до учнів, створення комфорту, повсякденної турботи про здоров’я учнів.
У гімназії ведеться необхідна документація з питань БЖД, оформлений кабінет з БЖД і ЦЗ. У кожному класі підвищеної небезпеки – куточки з охорони праці, де вивішені акти-дозволи на проведення навчальних занять, інструкції з БЖД учнів у кабінеті, єдині вимоги до учнів гімназії, ведуться відповідні журнали.

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.
Систематично проводяться батьківські збори, засідання голів батьківських комітетів.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 1984 року. Але не зважаючи на достатній вік і зношеність адміністрація школи разом із колективом та батьківською громадськістю постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримання її у робочому стані. Фінансування потреб школи здійснюється бухгалтерією міського управління освіти.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду гімназії. Осучаснено оформлення і дизайн коридорів, фоє школи, активно проводиться робота з озеленення коридорів, класів. Щороку кабінети модернізуються, поповнюються навчальним обладнанням, наочністю. У цьому навчальному році кабінет інформатики поповнився новими комп’ютерами.
Обладнання кабінетів початкових класів дозволяє забезпечувати організацію освітнього процесу на високому рівні та вимогам НУШ (1,2 класи). Зміст роботи кабінетів початкової школи визначається навчальними програмами з предмету. Усі навчальні кабінети (1,2 класи) забезпечені відповідно до вимог Положення та НУШ.
Велика  увага  в закладі  приділена створенню умов для навчання першокласників. Приміщення для 1-их класів обладнано згідно вимог НУШ. Оформлена ігрова кімната для учнів 1-их  та 2- х класів, кабінет «Розвиток. Творчість. Гармонія» (№ 315)
Кабінет розділений на 4 локації:

 1. «Відпочинку та релаксу» (килим-пазл, 5 крісел-м’ячів);
 2. «Розвитку і творчості» (дошка магнітна, стенд для творчості, куточок настрою, місце для творчості (столи для малювання), столи, полиці для проведення дослідів;
 3. «Руху і гри» (місце для рухливих та настільних ігор; набір іграшок, настільні ігри, конструктори, розвиваючі ігри);
 4. «Читання і пізнання» (полиці для книг, дитячі книги)

•    Зроблено, придбано:
-    капітальний ремонт приміщення;
-    встановлено москітні сітки;
-    замінено освітлення;
-    вінілові фото-шпалери з об’ємним малюнком;
-    кондиціонер;
-    нові меблі (відкриті полиці, шафи);
-    фліп-чарт

Кожного року оновлюється приміщення спальні, ігрова зона удосконалюється, модернізується.
Проблемою залишається поповнення, оновлення навчально-методичної бази кабінетів фізики, хімії, біології, географії, історії, обладнання кабінетів інтерактивними комплексами або проекторами. Актуальним залишається укомплектування кабінету Захисту Вітчизни, англійської мови для учнів початкової школи.
З інформацією про кошторис можна ознайомитися на сайті закладу у розділі «Публічна інформація» («Господарська діяльність»).

Проблемні питання

 1. Заміна технологічного обладнання харчоблоку;
 2. Частковий ремонт зовнішніх стін будівлі закладу (естакада харчоблоку, центральний вхід у заклад, вентиляційна камера);
 3. Капітальний ремонт 2-х санвузлів спортивної зали (І поверх); 
 4. Електромережа і освітлення в деяких кабінетах (початкова школа 3 поверх);
 5. Ремонт бібліотеки;
 6. Капітальний ремонт актової зали;
 7. Заміна внутрішніх дверей (8 штук);
 8. Встановлення дверей в кабінках туалетних кімнат;
 9. Ремонт ганку;
 10. Ремонт асфальтового покриття пішохідних доріжок, прилеглої до закладу території.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу освіти. Школа підключена до мережі Інтернет, Wi-Fi.
Враховуючи сучасні вимоги і життя, стиль керівництва школою можна вважати демократичним, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний.
Головним залишається те, що освіта – це не лише отримання знань, здобуття фаху і професії. Це також і плекання культури, духовності, формування високоосвічених патріотів нашої країни. Без освіченого громадянина не може бути багатої і квітучої держави.
В умовах реформування освіти пріоритетними залишаються завдання забезпечення рівного доступу до освіти, забезпечення її якості, виховання національно свідомої особистості, готової до самореалізації у світовому просторі, конкурентоспроможної на європейському й світовому ринку, здатної реагувати на виклики часу.
У 2018 році нами розроблена та затверджена Перспективний план  розвитку закладу на 2018-2022 р.р.  Це побудова концепції розвитку з урахуванням якісних змін у державі; перехід до нової школи – простору освітніх можливостей. Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад.

Місія школи – якісна освіта через формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації дитини в суспільстві. Різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору. Розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

Самооцінювання освітніх і управлінських процесів
Побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Процес розвитку, виховання і соціалізації повинні зробити випускника школи конкурентноздатним у XXI столітті. Саме освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти поведуть українську економіку вперед. Тому маємо запропонувати дітям школу, яка для них є цікавою,безпечною і сучасною.
Цьому повинна допомогти побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі. «Формування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти – це постійний процес, за допомогою якого відбувається вдосконалення освітньої діяльності, підтримується дієвість закладу, забезпечується відповідність змінам у освітній сфері, створюються нові можливості» («Абетка для директора»). Нами розроблено і затверджено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Полтавській гімназії № 21. Побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти сфокусована навколо місії гімназії і відбувається за 4 напрямами: освітнє середовище закладу «Безпека. Комфорт. Розвиток. Здоров’я», система оцінювання освітньої діяльності. Адаптація та моніторинг освітнього процесу «Майбутнє починається сьогодні», система педагогічної діяльності «Формула успіху», управлінські процеси закладу «Шлях до лідерства». У кожному напрямі представили шляхи реалізації, які оформили у вигляді цільових проєктів.
Нові можливості повинні отримати всі учасники освітнього процесу: учні, батьки, вчителі.
Дитині недостатньо дати лише знання. Ще потрібно навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці (Про це наголошується у «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей ціложиттєвої освіти»).
Сучасний педагог – це не просто учитель-предметник, а фактично наставник, який уміє організувати процес пізнання учнів, фахівець, який сам постійно розвивається і використовує в освітньому процесі активні методи пізнання. Веде за собою учнів та показує їм, на що спроможна сучасна наука.
Критичне мислення, креативність, уміння працювати в команді, розв’язувати проблеми, ефективно комунікувати, ставити цілі й досягати – це те, чому ми хочемо навчати дітей. Щоб наша школа була школою зростання, заохочення і розвитку. А ще – осередком мрій, де кожен учень повірить у те, що зможе себе реалізувати як особистість.
Наша формула Нової української школи:
1.    Зацікавлена, щаслива дитина.
2.    Умотивований, вільний у виборі форм і методів роботи учитель.
3.    Упевнені і задоволені батьки.
4.    Відповідальність адміністрації.
5.    Комфортне, сучасне і безпечне освітнє середовище.

Адміністрація та педагогічний колектив школи дякує всім батькам за матеріальну допомогу школі та моральну  підтримку у впровадженні будь-яких ідей і проєктів. Тільки разом ми зможемо зробити життя і навчання наших дітей комфортним, безпечним та успішним.
Бажаю всім нам успіху у вирішенні тих завдань, які окреслені державою у освітянській сфері, віри і впевненості у завтрашньому дні, добра й благополуччя, здоров’я і миру у наших домівках.