Звіт
директора  Полтавської гімназії № 21
Полтавської міської ради Полтавської області
 Тараненко Наталії Ігорівни
про свою діяльність на посаді  за  2015-2016 н.р.
м. Полтава  23.05.2016 р.

Закінчується навчальний рік і  ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015-2016 навчального  року. Відповідно до наказу МОН України від 28.01.2005 р. № 55 керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою закладу про виконану роботу за навчальний рік.
Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувалася Статутом гімназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Школа – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повністю живе, і тому вся діяльність навчального закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості, її формуванню і розкриттю засобами освіти.
У 2015-2016 н.р. робота педагогічного колективу Полтавської гімназії № 21 була спрямована на реалізацію положень Законів України, наказів МОН, регіональних та міських Комплексних програм.
Педагогічний колектив ставив перед собою ряд завдань, для вирішення яких адміністрацією гімназії були створені належні умови роботи педагогів та організацію навчально-виховного процесу в цілому.

Кадрове забезпечення

Станом  на  1 вересня  2015  року  гімназія  на  100%  укомплектована педагогічними  кадрами  відповідно  до робочого  навчального  плану,  штатного  розпису та  фактичної  мережі  класів.
Навчально-виховний  процес  у  гімназії  забезпечують 41  педагогічний  працівник,  з  них:  39 – основних, 2 –сумісники.
Педагогічне навантаження  учителів  для  викладання  навчальних предметів здійснюється  відповідно  до  фахової  освіти  педагогічних  працівників  та  їх  курсової  підготовки, враховуються  результати  атестації, особисті якості, рівень  професійної  компетентності, вміння  володіти  комп’ютером, оргтехнікою.

Спеціаліст вищої категорії – 26
Спеціаліст першої категорії –  3
Спеціаліст другої категорії –  9
Спеціаліст – 3

Пед.звання «Старший учитель» – 10
Пед.звання «Учитель-методист» – 14

Призначено  нового  учителя початкових класів,
Успішно  проведено  атестацію  педагогічних  працівників  у 2016 році. Підтвердили  кваліфікаційні  категорії  та  педагогічні  звання – 2 учителів, підвищили  свої  категорії – 3. 
Педагогічний колектив перебуває у постійному пошуку удосконалення своєї майстерності. У цьому адміністрація вбачає один із найважливіших напрямків роботи навчального закладу.
Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета.

Забезпечення обов’язковою освітою
Результативність навчально-виховного процесу

Структура Полтавської гімназії № 21 відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу.
Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2007 р. № 204 зарахування дітей до 1 класу здійснено на безконкурсній основі. Після зарахування до 1 класу психолог та вчитель вивчали індивідуальні особливості учнів з метою найефективнішого впливу на всебічний розвиток та виховання особистості у процесі навчання.
На базі учнів перших класів організовано роботу групи продовженого дня (вихователь Яхно А.П.). Відповідно до Державних санітарних правил і норм для першокласників, які відвідують ГПД, організовано щоденний 1,5-годинний денний відпочинок, а також 2-годинну прогулянку на свіжому повітрі.
Для учнів організовано гаряче харчування, обладнано відокремлені туалети, гардероби.
Навчально-виховний  процес  у гімназії  проводився  згідно  робочого  навчального  плану на 2015-2016 н.р., який  передбачав із 5 класу профільне  навчання  з  української мови  і  літератури  та  математики.  Із 5 класу почалося впровадження нового державного стандарту, вивчення нових предметів (2 іноземні мови, інформатика та іш.) У новому навчальному році учні 8 класу навчатимуться за новими програмами та підручниками.
Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним із найважливіших результатів є якість навчання.
У  ході  реалізації  плану  внутрішньошкільного  контролю  за  станом та результативністю  навчально-виховного  процесу адміністрацією  гімназії на  кінець  ІІ семестру   2015-2016  навчального  року був  здійснений  глибокий  аналіз  результатів  навчальних  досягнень учнів 2-11 класів з  кожного  предмету,  визначеного робочим  навчальним планом на  2015-2016 н.р. (інваріантна   частина).
Як основні  параметри  аналізу вибрано  результати  оцінювання  за 12-бальною системою, відповідно до  чотирьох  рівнів: низький, середній, достатній та  високий, згідно  діючих  Критеріїв оцінювання  навчальних  досягнень учнів; якісний  показник  успішності  класу – відсоткове відношення кількості  учнів, що  мають достатній та високий  рівень навчальних досягнень з усіх предметів, до загальної  кількості  учнів  класу; показник успішності класу  – відсоткове відношення кількості  учнів, що  мають середній, достатній та високий  рівень навчальних досягнень з усіх предметів, до загальної  кількості  учнів  класу. Як  окремий кількісний  показник розглянуто  число  учнів, що  мають  досягнення  лише  високого  рівня – відмінників, та  тих,  що  мають  принаймні  з  одного предмета  оцінку  низького  рівня – невстигаючих.
Проведено порівняльний  аналіз динаміки  успішності учнів 3-11 класів гімназії  на кінець І та ІІ семестрів 2015-2016 н.р.
Порівняно з І семестром середній показник успішності по навчальному закладу підвищився на 6%, по початковим класам не змінився, по гімназійним класам підвищився на 5%.
Значно підвищили свою успішність учні 5-Б (на 16 %), 6-А (на 10 %), 6-Б (на 16 %), 9-А (на 14 %) класів. Знизилася успішність  в учнів 4-Б (на 1%),7-А (на 7%), 7-Б (на 15%), 10-А (на 1 %).
Найвищий якісний показник успішності в початковій школі мають учні 3-А класу (учитель Карюк О.В.) – 82 %, серед гімназійних класів – 75% мають учні 5-Б класу, 69% – учні 6-Б (математичного профілю, класні керівники Невмержицька С.П., Жадан Л.М.), що свідчить про високий рівень педагогічної діяльності учителів, сумлінне ставлення до навчання учнів та відповідно високу результативність навчально-виховної роботи класних керівників.
Вкрай низька результативність навчання у 7-А (15%) та 6-А, 8-А (24%) класах. Незважаючи на постійний контроль з боку класного керівника, додаткову корекційну рооьу учителів-предметників учні 7-А класу знизили якісний показник успішності на 7% і лише 1 учень має одну оцінку середнього рівня.
Загальний результат успішності учнів 2-11 класів на кінець 2015-2016 н.р. складає 99,5%, 60 учнів – мають лише оцінки високого рівня (56 учнів у минулому навчальному році). Загальний якісний показник успішності у 2-11 класах складає 53% (56 % у минулому навчальному році), у початкових класах – 73% (75% у минулому навчальному році).
У наступному навчальному році доцільно спрямувати діяльність на спрямування інтересу учнів до підвищення результатів успішності, особливу увагу звернути на випускників з метою забезпечення вищого середнього балу успішності, який вноситься в документ про базову та загальну середню освіту, якість підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.
Всього класів у школі – 21, учнів – 518.

Методична робота

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Згідно з річним планом роботи на 2015-2016 н.р. педагогічний колектив гімназії продовжує роботу над єдиною методичною проблемою «Формування успішної особистості шляхом впровадження інноваційних навально-виховних технологій».
Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи, Козаченко Т.А.
До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, міських методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів.
З метою якісної та ефективної організації проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами у школі створено методичні об’єднання та кафедри.  Відповідно до наказу по гімназії «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015-2016 н.р.» діяло 1 кафедра та 6 методичних об’єднань, робота яких спланована на навчальний рік із призначенням керівників.

 • Гонтар Л.М. – голова м/о філологічних дисциплін, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист;
 • Пиндрик І.П. – керівник кафедри фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій; учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист;
 • Оніщенко Т.П. – голова м/о вчителів початкових класів;  учитель вищої кваліфікаційної категорії,   старший учитель;
 • Артеменко М.І. – голова м/о вчителів фізичної  культури, Захисту    Вітчизни та  предметів естетичного циклу , спеціаліст;
 • Посмітна С.В. – голова м/о вчителів суспільних  наук; учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист;
 • Латкіна Ю.А. – голова м/о вчителів іноземних мов; учитель вищої кваліфікаційної категорії,  старший учитель;
 • Литовченко О. І. – голова м/о вчителів природничих дисциплін; учитель І кваліфікаційної категорії;
 • Янушкевич Н.Г. – голова м/о класних керівників старших класів;
 • Московець Т.М. – голова м/о класних керівників початкових класів учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший-учитель.

У закладі практикується діяльність тимчасових творчих груп,  поєднується індивідуальна самоосвітня діяльність із колективними, груповими формами роботи. Кожен член педагогічного колективу має можливість підвищувати свою кваліфікацію і фахову майстерність у методичних формуваннях, що діють у гімназії:

 • Творча група вчителів іноземної мови «Використання інноваційних технологій у викладанні іноземної мови – першооснова компетентності та  глобальної раціоналізації інтелектуальної діяльності учнів і педагогів» (керівник творчої групи –Безвіконний І.К., учитель іноземної мови);
 • Творча група учителів початкових класів «Розвиток життєвих компетентностей молодших школярів шляхом використання інноваційних технологій» (керівник – Непийпиво К.Г., учитель початкових класів);
 • Творча група вчителів по впровадженню Міжнародного проекту «Енергія в школах» ( координатор Старостенко А.С.)

Самоосвітня робота вчителів планується  у контексті проблемної теми з урахуванням особистих запитів учителів, їхньої траєкторії професійного росту. Плани, проекти та програми самоосвіти складено після індивідуальних та групових методичних консультацій.
Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяв підвищенню науково-методичного рівня шляхом участі у конкурсах, міжнародних конференціях, семінарах, вебінарах, виставках тощо.

 • Науково-методичний семінар при ПІПО ім. М.В. Остроградського «Проблеми сучасної педагогіки. Реалізація основного змісту навчання математики» (Федорченко І.В.);
 • Науково-практичний семінар на базі ЗШ № 11 «Проектна діяльність учителів біології» (Дарковіч С.В.);
 • Обласний науково-практичний семінар «Проектні технології начання хімії» (Литовченко О.І.)

Директор гімназії, Тараненко Н.І., член науково-методичної ради ПОІППО імені М.В.Остроградського у 2015-2016 н.р.
Протягом навчального року на базі школи було проведено круглий стіл «Використання різноманітних форм і методів роботи при навчанні математики у профільних класах» для вчителів математики міста.
Цікаво і змістовно проводяться предметні тижні.
Сформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, але й загальнокультурну, методичну підготовку вчителів.
Уся науково-методична робота спрямована на раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості.

Підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю

Навчання без творчості не можливе. Наше завдання, як школи нового типу, шукати, розвивати і підтримувати творчо обдарованих дітей.
З метою створення умов  для пошуку,  підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей в гімназії  була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості з сучасному суспільстві. Це питання весь час на контролі в адміністрації гімназії: розглядається на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директору, оперативно-методичних нарадах.  Згідно з річним планом  проведені методичні заходи для вчителів щодо навчання, виховання і розвитку здібних учнів протягом року: круглі столи «Організаційно-методичні засади науково-дослідної роботи», «Психолого-педагогічна підтримка інтелектуального потенціалу обдарованості». На засіданнях предметних МО, кафедр були обговоренні питання роботи зі здібними та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та творчих змагань.
На нарадах при директорові розглядалися підсумки участі учнів закладу в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах різних рівнів. Соціальним педагогом  проведена діагностика і моніторинг розвитку здібностей учнів  та оновлена база даних обдарованості.
Результати  проведеної роботи узагальнюються в наказах про підсумки роботи з обдарованими учнями в начальному році. Класні керівники визначають найбільш здібних учнів  із різних сфер діяльності, створюється банк даних. Саме вони є членами предметних та творчих  гуртків, спортивних секцій, систематично беруть участь у проведенні позакласних заходів, постійні учасники предметних олімпіад різних рівнів, конкурсів, турнірів, змагань.
У системі роботи з обдарованими школярами  визначені такі важливі моменти:

 • створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та обдарованої дитини;
 • профільність та допрофільна підготовка, оптимальна варіативна частина робочого навчального плану, науково-матеріальна база, цільова система позакласної роботи;
 • співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі;
 • висока ефективність уроку ;
 • інтенсифікація навчання, запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій;
 • співпраця з батьками, громадськістю;
 • постійний психологічний супровід розвитку креативності;
 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами;
 • стимул як засіб активізації розвитку обдарованості та співпраці з цією категорією школярів;
 • ефективне управління процесом на моніторингово-рейтинговій основі.

У роботі з обдарованими дітьми   впроваджуються  різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські). У зв’язку з переглядом і оновлення банку даних про обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування було створено банк даних  схильних до обдарованості дітей, на яких були заповнені індивідуальні карти.
Кропітка робота також була проведена по здійсненню психологічного моніторингу з метою виявлення інтересів та нахилів обдарованих та здібних дітей: вивчення їх пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів і нахилів учнів потреб у фізичній активності й розвитку через спеціальні психологічні тести.
Отримані результати дали можливість переглянути та оновити інформаційний банк даних, який був даний на розгляд класним керівникам, вчителям-предметникам, батькам для з’ясування правильності визначення психолого-педагогічної діагностики, можливостей та подальшої роботи з дітьми, виходячи з потреб батьків.
Організація навчально-виховного процесу  спрямована не лише на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому ми намагаємося створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати.
Робота колективу гімназії, проведена за планом виявлення та підтримки таланови¬тої молоді, створення умов, необхідних для роз¬витку індивідуальності та неординарних здібно¬стей учнів, має свої позитивні результати. Вони відобразилися, зокрема, у результатах участі учнів у предметних олімпіадах.
У І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 329 учнів. Переможцями І етапу предметних олімпіад стали 115 учнів. Аналіз показує, що найбільший інтерес учні виявляють до таких предметів: математика, українська мова і література, хімія, правознавство, географія.
На жаль, у цьому навчальному році з астрономії учні показали низькі результати і тому на міську олімпіаду не буде представлено учасників. На олімпіаду з інформатики теж заявлено одного учасника із 9 класу, із екології – жодного.
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін глибокі знання школярі продемонстрували з таких дисциплін: математики,
української мови і літератури, біології, географії, інформаційних технологій, хімії, англійської мови. Не менш ґрунтовні знання учні продемонстрували у мовно-літературних конкурсах у міському етапі XVІ Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика та ІІ етапі VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської  молоді імені Тараса Шевченка.
Прикро, що низькими є результати виступу учнів на олімпіадах з фізики, історії, правознавства, трудового навчання, економіки, інформатики. На жаль, не було забезпечено участь учнів із таких дисциплін – астрономія, екологія, німецька, французька та російська мови. Це свідчить про неналежний рівень роботи вчителів із розвитку здібностей та інтересів, індивідуальної роботи з учнями.
Відповідно до графіка у листопаді 2015 року у м.Полтаві було проведено ІІ етап олімпіад із базових дисциплін, у яких брали участь і команди учнів гімназії. До роботи із обдарованими і здібними учнями були залучені вчителі-методисти та вчителі вищої категорії: Касяненко М.М., Пиндрик І.П., Янушкевич Н.Г, Посмітна С.В., Бардаченко Р.А., Бендес Н.О., Латкіна Ю.А., Безвіконний І.К., Гонтар Л.М., Печерій М.Д., Дарковіч С.В., Ягоденко В.М., Литовченко О.І. а також вчителі ІІ категорії та молоді спеціалісти: Старостенко А.С., Мороз К.Ф., Баран С.В.

Результативність участі учнів гімназії із предметів


Переможцями та призерами стали 19 школярів.
Усього у 2015-16 н.р.: 1 місць – 8; ІІ місць – 6, ІІІ місць – 5.
Усього балів – 63 б.
У порівнянні з минулим роком маємо нижчі результати, можливо, через те, що учні не змогли приймати участь у предметних олімпіадах в зв’язку зі станом здоров’я.
У 2014-2015 н.р. було: усього балів – 65 б.
Належний рівень підготовки показали учні з таких дисциплін:

 • Біологія – 2 переможці,
 • Географія – 1 переможець,
 • Українська мова і література – 5 переможців,
 • Математика – 6 переможців,
 • Англійська мова – 1 переможець,
 • Хімія – 2 переможці,
 • Інформаційні технології – 2 переможці,

Приємно зазначити, що у 2015/2016 н.р. учні посіли призові місця у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з хімії –І м та ІІ м.
Роботи учасників показали, що в цьому навчальному році більшість членів педагогічного колективу активно попрацювали над підготовкою учнів до олімпіад. Серед вчителів найкраще підготували учасників ІІ етапу такі педагоги:

 • Гонтар Л.М. – 4 переможці;
 • Дарковіч С.В.–2 переможці;
 • Пиндрик І.П. – 3 переможці;
 • Литовченко О.І. – 2 переможці;
 • Янушкевич Н.Г. – 2 переможці;
 • Бардаченко Р.А. – 2 переможці;

Приємно, що учні-переможці міських олімпіад нашої гімназії щорічно мають можливість поглибити свої знання із предметів у таборі «Ерудит» для обдарованих дітей.
Відповідно до графіка у січні-лютому 2016 року у м.Полтаві були проведені обласні олімпіади із базових дисциплін, у яких брали участь і команди учнів гімназії. До роботи із обдарованими і здібними дітьми були залучені учителі-предметники: Янушкевич Н.Г., Бардаченко Р.А., Дарковіч С.В., Мороз К.Ф., Литовченко О.І., Гонтар Л.М., Печерій М.Д.. Честь гімназії на обласному рівні захищали команди із таких предметів: математики,  географії, біології,хімії, української мови та літератури, інформаційних технологій. В обласному турі олімпіади брали участь  учнів. Гімназисти виявили рівень знань інтелектуально здібних, обдарованих і талановитих учнів.
Призерами стали такі учні:


Усього:
І м – 0,
ІІ м – 3,
ІІІ м – 3
Усього балів – 12. У 2014-2015р. команда закладу отримала 9 балів.

Однією із форм роботи з інтелектуально обдарованою молоддю є Мала академія наук. Робота по підготовці до конкурсу велась згідно плану роботи: проводились заняття, консультації, організовано навчання учнів 9-11 класів в очно-заочній школі. Гімназисти отримали методичні рекомендації по оформленню науково–дослідницької роботи, розроблені у закладі, надавалась допомога у створенні комп’ютерних презентацій, відбувалося тренування по підготовці захистів робіт, організовувалися виступи учнів на уроках і виховних годинах.
На конкурс було представлено 20 робіт, у захисті взяли участь 18 учнів.
Приємно, що у порівнянні з минулим роком збільшилася кількість секцій, в яких діти захищали свої наукові дослідження. Якщо у 2014-2015 н.р. вона становила – 15 секцій, то у 2015-2016 н.р. – 17.
Найбільше учасників – 9, підготувала учитель історії, Посмітна С.В. – із 9 учнів перемогу отримали лише 4. Це можна пояснити рядом як об’єктивних, так суб’єктивних причин: велика конкуренція , недобросовісне ставлення деяких учнів до оформлення робіт та виступу, а також – низький бал за написання контрольною роботи.
Контрольні роботи з базових дисциплін виконували 18 учнів. Найкращий результат продемонстрували: Дрібна Лада(29,5 б.) – з біології, Дрібна Анна (29 б.) – з математики, Пітель Наталія (28 б.) – з географії, Рафальський Андрій (20 б.) та Чернявська Анастасія(19 б.) – з української мови та літератури, Іванов Михайло(28,5 б.) – з хімії, Спінжар Сергій (15б) та Буликан Анастасія (16 б.) – з історії України. На жаль, з інших базових дисциплін, з яких учні писали контрольні роботи маємо не дуже втішні результати: із 18 учасників – 13 переможців.
Під час захисту науково-дослідницьких робіт члени журі міського конкурсу-захисту оцінювали аргументацію вибору та розкриття теми дослідження з урахуванням власного вкладу дослідника, чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладу матеріалу з теми дослідження, компетентність учасника, вичерпність відповідей, етику і культуру спілкування, активну кваліфіковану участь у веденні дискусії.
Переможцями стали:Усього місць – 13 :  І м- 4; ІІ м – 4; ІІІ м - 5
Усього балів – 37
У минулому році було 10 переможців (20 учасників), що становило 34 бали.

 


До науково-дослідницької роботи були залучені науковці ПНПУ ім. В.Г. Короленка ,ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, які надавали консультації учням, здійснювали наукове керівництво роботами.
З року в рік найбільше учнів-учасників конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт представляють свої роботи  вчителі-філологи, учитель історії у різних секціях. Але слід зазначити, що ніколи не брали участі у конкурсі учителі іноземних мов, інформатики, астрономії, зарубіжної літератури
Найактивнішим учнівським колективом у науково-дослідницькій діяльності стали: 10 клас (7 учнів – 3 переможці) та 11- клас (9 учнів –7 переможців).
За підсумками відбіркового етапу для участі в очному турі конкурсу-захисту були запрошені 8 учнів гімназії, переможці заочного туру обласного конкурсу учнівських робіт.
Захист робіт пройшов в атмосфері взаємозацікавленого наукового діалогу.
Призерами стали 4 учні. За кількістю призових місць:
І місце – Рафальський Андрій, учень 11 класу, секція українська мова;
ІІ місце – Дрібна Лада учениця 10 класу, секція зоологія та ботаніка;
ІІІ місце – Бендес Андрій, учень 9 класу, секція інформаційно-телекомунікаційні системи та технології;
ІІІ місце – Буликан Анастасія учениця 11 класу, секція психологія.
Усього - 10 балів, коли у 2014-2015 н.р. було 8 балів.

Достойно представили свій виступ й отримали втішні результати з контрольної роботи з базових дисциплін: Пітель Наталія, 4 місце, Дрібна Анна, 4 місце. Були відзначені членами журі: Гладка Влада та Чернявська Анастасія.
Під час захисту науково-дослідницьких робіт учасники виділялися компетентністю в своїх темах, вичерпністю відповідей, етикою і культурою спілкування, активною кваліфікованою участю у веденні дискусії.
Приємно відзначити, що у цьому навчальному році ми представляли та захищали честь гімназії та міста на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, який відбувався з 01 по 04 квітня у місті Києві. За результатами проведення конкурсу учень 11 класу, Рафальський Андрій отримав абсолютне І місце у секції: українська мова, віділення: мовознавства. Слід відзначити високий рівень методичних здібностей у роботі з обдарованою молоддю керівника цього переможця, учителя української мови та літератури та директора закладу, Тараненко Наталії Ігорівни.
Учні-переможці та їх наставники  нагороджені відповідними дипломами та грошовими винагородами.   
Гімназисти мають різні здібності: інтелектуальні, артистичні, художні, музичні, спортивні, літературні. Розвинути власний потеніал допомагає їм участь у творчих проектах, олімпіадах, різних конкурсах, змаганнях, на яких вони досягають певних результатів: 2015 – 2016 н.р. – став ще одним кроком до відкриття талантів. Ми шукали і знаходили, ми боролися і виборювали, ми змагалися і ставали переможцями.
Протягом 2015-2016 н.р. учні та учителі гімназії активно приймали участь у конкурсах і змаганнях різних рівнів.
Вагомою була перемога учителя історії, Посмітної С.В. та учениці 10-А класу, Лобко Ірини у XVI Всеукраїнському  конкурсу учнівських робіт «Історії та уроки Голокосту» ім. І.Б.Медвинського (ІІІ місце)
Аналіз результативності виступу учнівської команди на різних етапах Всеукраїнських олімпіад, конкурсі-захисті МАН, різноманітних предметних конкурсах, змаганнях, конференціях, фестивалях у порівнянні з виступами команд у попередні роки свідчать про те, що педагогічним колективом проводиться ґрунтовна робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін, на рівні організована робота з обдарованими дітьми. Цьому, зокрема, сприяє створення класів з поглибленим вивченням предметів, профільних класів, гурткова робота, факультативні, індивідуальні та групові заняття, інтелектуальні ігри та конкурси.
Скільки дітей – стільки й здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних особливостей людини, соціального оточення, сім'ї та школи.
Одним з методів стимулювання будь-якого виду діяльності є заохочення. З метою підтримки обдарованої молоді було проведено міське свято, на якому грошову премію та дипломи отримали учні-переможці міських олімпіад, конкурсу МАН, та вчителі, які підготували їх.
До шкільних традицій гімназії № 21 додалося ще одне свято. Свято розуму та інтелекту на якому учні-переможці, можуть поділитися своїми перемогами і досягненнями з іншими своїми одноліткіами.
У квітні відбулося підсумкове засідання прес-клубу. Його мета – підвести підсумки участі наших учнів у предметних олімпіадах різних рівнів, у Малій академії наук, у різних інтелектуальних конкурсах і фестивалях та узагальнити інформацію на шпальтах шкільної газети «Вітрила знань» та сайті закладу.
Усього за останні 5 років ми маємо:
104 переможці міських олімпіад;
20 переможців обласних олімпіад;
58 переможців міського етапу захисту МАН;
23 переможці обласного етапу захисту МАН;
2 учасники та 1 переможця Всеукраїнського етапу МАН.
Ефективною була і виховна робота серед обдарованих та здібних дітей. Низка різноманітних виховних колективних заходів націлена була саме на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них естетичні смаки, розкривати нові таланти.
Проте в роботі з обдарованими школярами виявлено певні недоліки. Мало учнів і педагогів займається науково-дослідницькою діяльністю, слабо використовуються можливості лабораторії інформаційно-інноваційних технологій. Потребує удосконалення система творчих зв’язків з вузами та науково-методичними центрами.
У зв'язку з цим з метою залучення обдарованих дітей до безперервного  процесу самовдосконалення через збільшення  операційного  поля учнів, з метою  удосконалення  навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми, озброєння їх практичним розумінням основ наук, розвитку здібностей, творчої активності, системного  використання різних видів урочної та позаурочної діяльності.

Виховна та позакласна робота

Виховна робота у гімназії протягом навчального року проводилась згідно з Методичними рекомендаціями щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах, Основними орієнтирами  виховання учнів 1-11 класів.
Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Конституції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота організована й проводиться в різних формах і напрямках: громадянське, національно-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, морально-правове, екологічне, формування здорового способу життя.
Громадянське виховання (ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави) – формує  та утверджує  в учнях природної схильності до добра; розвиток моральних почуттів та етичної культури, розвиток моральної активності особистості, готовності допомогти іншим, вміння працювати з оточуючими, розвиток здатності протистояти виявам несправедливості та жорстокості; оволодіння народною мораллю, етикою, цілісною народною культурою; виховання милосердя, співпереживання; формування у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил.
Національно-патріотичне виховання забезпечується в школі через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями громадського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів. Класні керівники 1-11-х класів провели бесіди та виховні години в класах із відзначення державних свят, пов’язаних з історією України та рідного краю.
Традиційними в школі є різноманітні акції милосердя:

 • «Пам’ятник»;
 • «Ветеран живе поряд»;
 • «Поспішайте робити добро»;
 • «Діти-дітям»;
 • «Лист пораненому», «Напиши листа солдату»;
 • «Покоління небайдужих»  підтримка учасників АТО;
 • «Від серця до серця», підтримка хворих дітей;
 • В рамках місячника доброти «Допомога чотирилапому другу»;
 • Участь у благодійному ярмарку на підтримку воїнів АТО

У рамках реалізації міської « Програми патріотичного виховання дітей дошкільного віку та учнів на 2010-2015 роки» в школі були проведені такі заходи:

 • Акція: «Лист пораненому» в підтримку учасникам бойових дій та пораненим бійця;
 • Виготовлення прапорів України та талісманів для учасників АТО;
 • Допомога продуктами харчування учасникам бойових дій;
 • Зустріч з учасниками бойових дій та з учнями нашої школи, які  захищали рідну Батьківщину;
 • Допомога дітям переселенцям, особливо учням, які навчаються в нашій школі.
 • Підготовлено проект до участі у міському конкурсі-захисті проектів   національно-патріотичного виховання в рамках міської програми патріотичного виховання дітей дошкільного віку та учнів на 2010-2015 н.р.
 • Розширено тематику творчих науково-дослідницьких краєзнавчих та пошукових робіт у системі МАН України з питань українського державотворення, історії козаччини, історії Полтавського краю;
 • Проводились семінари, конференції, « круглі столи», семінари-тренінги, фестивалі, спрямовані на утвердження патріотизму, духовності, моральності, формування загальнолюдських цінностей.
 • Постійно залучалося учнівське самоврядування до організації акцій, флеш-мобів, ігор, конкурсів з метою патріотичного виховання молоді.
 • Проведено тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за  територіальну цілісність і незалежність України.
 • Протягом року співпрацювали з органами військового управління з питань підготовки молоді до збройного захисту держави

Компетентний випускник повинен виховати у себе ціннісні орієнтири, серед яких – патріотизм. Учні повинні розуміти історичні заслуги та помилки, причини перемог та поразок України та українського народу. З цією метою пошукові загони старшої школи провели велику роботу.
Постійно проходять зустрічі учнів нашої гімназії із учасниками бойових дій різних поколінь на базі краєзнавчого музею, музею ім. В.Г.Короленка.
Національне виховання є важливою складовою виховного процесу в школі. З метою виховання поваги учнів до традицій українського народу в школі проведено українознавчі заходи: народні обрядові осінні свята, свято української писемності і мови; персональні мистецькі виставки учнів школи.
На виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-86 від 25.02.04 «Про посилення уваги до використання символіки у загальноосвітніх навчальних закладах» та з метою вивчення державної символіки в школі оформлено  окремий стенд із затвердженим текстом Державного Гімну України, Державним Гербом і Прапором; у кабінетах , коридорах закладу  створено куточки, де учні ознайомлюються з історією державної символіки.
Методоб’єднання  класних керівників (керівник, Янушкевич Н.Г.), постійно вдосконалюючи свою роботу, сприяє  професійному  вдосконаленню особистості  педагога, стимулює  творчість  класного керівника , який  веде  пошуки  шляхів  збагачення  і  розвитку  змісту, форм  і  методів  виховної  роботи, формування   гуманістичних цінностей у системі виховної роботи.
Конкретне планування виховної роботи школи - важлива умова її успішної  діяльності.     
Методичне об’єднання класних керівників працювало над проблемою: « Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору»
Завдання:

 • Надання допомоги класним керівникам в удосконаленні форм та методів організації виховної роботи.
 • Формування у класних керівників теоретичної та практичної бази для моделювання системи виховання в класі.
 • Вивчення та узагальнення цікавого досвіду роботи класних керівників.
 • Сприяння розвитку виховної системи школи.
 • Розвиток творчих здібностей класного керівника.

Протягом року було проведено 5 засідань М/О, де розглядалися різні питання.
Проектна робота

 • Проект «Плекаймо духовну особистість»;
 • Проект «Від родини до України» (виховання сімейних цінностей);
 • Проект «Творимо разом» (гурткова робота);
 • Проект патріотичного виховання «Одвічні цінності людські»;
 • Проект «Краєзнавча робота у гімназії»;
 • Проекти про воду «Вода навколо і всередині нас», «Жива вода», «Скільки коштує крапля води» (у рамках програми SEED міжнародної компанії «Шлюмберже»);
 • Міський мікропроект Енергія в школах міста у рамках Проекту українсько-німецького технічного співробітництва «Енергоефективність у громадах»;
 • Міський проект із учнівського самоврядування « Творимо майбутнє разом».

Проводиться систематична робота з батьками. Традиційними стали батьківські збори, на яких присутня адміністрація,   батьки мають можливість поспілкуватися не тільки з класним керівником, а й з учителями, які працюють у даному класі. Відбувся День відкритих дверей для батьків, де вони мали змогу побувати на відкритих уроках, виховних заходах, спортивних змаганнях.
Значна увага класних керівників була зосереджена на питанні формування активної життєвої позиції учнівської молоді та на створення умов для творчої самореалізації учнів.
Ефективно працює туристський гурток (керівник Жадан Л.М.). Туристи беруть участь у міських і обласних змаганнях, здійснюють пішохідні  походи по маршрутах міста, області, України. Кожен рік учні роблять категорійні походи Карпати. Туристичні походи, екскурсії організовуємо з метою виховання у школярів громадянської і національної свідомості, поваги до історичного минулого народу. Традиційно учасники походів проводять туристичні вечори у турклубі «Едельвейс», на які збираються не лише гімназисти, а й випускники різних років, запрошуються цікаві особистості. Такі зустрічі мають високий духовний потенціал, сіють у душах дітей зерна гуманістичної культури, громадянської відповідальності, мужності, бажання творити добро й працювати на користь своєї родини, міста, Батьківщини.
Протягом навчального року активно впроваджувались в практику роботи закладу сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що також сприяло розкриттю талантів гімназистів.
Про діяльність закладу можна дізнатись на сайті, над яким працює Посмітна К.І.
Певна увага приділена роботі з дітьми пільгового контингенту. Було проведено обстеження матеріально-побутових умов цих уч¬нів, за необхідністю надано матеріальну допомогу, безкоштовне хар¬чування, діти залучені до оздоровлення у пришкільному таборі.
Щороку    в  школі  працює  дитячий пришкільний оздоровчий табір «Барвінок», де відпочивають  учні  школи. Особлива увага оздоровленню  дітей пільгових категорій.
Слід відзначити роботу старостату. Засідання є систематичними, відбувається планування роботи, підготовка виховних заходів, перевірка відвідування, зовнішнього вигляду. Роль учнівського самоврядування підвищується в зв’язку з результативністю діяльності та підняттям її авторитету серед учнів та педагогічного колективу, але однією зі складних проблем залишається невелика чисельність активістів та недостатній рівень інформаційного забезпечення про діяльність учнівського самоврядування серед учнів школи.
Протягом року в школі приділялась значна увага профорієнтаційній роботі. Згідно річного плану роботи  проводиться певна робота щодо профорієнтації учнів школи.

 • тестування учнів 8-11 класів щодо профпридатності класними керівниками під керівництвом шкільного психолога.
 • бесіди, зустрічі з батьками, виховні заходи, спрямовані на профорієнтацію молоді.
 • в бібліотеці школи оформлені куточок профосвіти, постійно діє інформаційний куточок «Можливості твого вибору», в наявності додатковий матеріал з профорієнтації.
 • протягом року учні школи відвідували дні відкритих дверей в інститутах, технікумах, училищах.
 • протягом року постійно проводиться роз’яснювальна та агітаційна робота багатьма ВУЗами міста.
 • також протягом року приділялась увага ознайомленню учнів 10-11 класів з трудовим законодавством, правами дитини та ін.
 • протягом року аналізується робота класних керівників з працевлаштуванням учнів.

З метою виховання в учнів почуття любові до рідного міста та розвитку інтересу до його історії, традицій  школярами були проведені  екскурсії до музеїв міста, галереї і т.д.

Робота допоміжних служб

Хочеться відмітити роботу логопедичного пункту при Полтавській гімназії № 21 і логопеда Телятник А.Д. Систематично проводяться індивідуальні заняття, надано консультації батькам дітей, що мають мовленнєві порушення. Протягом листопада 2015 р. – квітня  2016 р. організовані заняття для дітей, що будуть навчатися у 1-ших класах.
Постійно оновлюється приміщення логопедичного кабінету. Систематично на базі гімназії проводяться засідання міського методичного об’єднання вчителів-логопедів.
У закладі активно працює соціально-психологічна служба. Діяльність її проводиться  згідно річного плану роботи практичного психолога та соціального педагога, за такими напрямками:
психологічний супровід учнів перших та п’ятих класів: з метою сприяння успішній шкільній адаптації та навчальній мотивації даної категорії учнів. Практичним  психологом  Яковенко А.О.  проведено фронтальну психодіагностику учнів 1-х  і 5-х  класів, виявлено групи учнів з недостатнім рівнем адаптованості до умов шкільного навчання. В рамках психологічної просвіти, на батьківських зборах батьків   ознайомлено з особливостями процесу адаптації та ознаками дезадаптації, надано їм практичні рекомендації з цього питання в усному і друкованому вигляді. Також проведено індивідуальні консультації батьків першокласників та п’ятикласників, відносно результатів психодіагностики адаптації до школи, з наданням рекомендацій індивідуального характеру;
- профорієнтація: проведено групове профдіагностування учнів 11 класу, з метою сприяння успішному  професійному самовизначенню випускників гімназії. За результатами профдіагностики учням надано індивідуальні та групові профконсультації, з ознайомленням із психологічними характеристиками різних типів професій та ступенем схильності до них. В рамках проведеного моніторингу для Міського центру зайнятості серед учнів 9 та 11 класів, отримано інформацію, що інформує про перебіг процесів самовизначення учнівської молоді гімназії. Психологічне діагностування нахилів та інтересів  учнів 4-х класів, розробка рекомендацій, щодо формування 5-х класів та психологічне консультування батьків за результатами дослідження;
- психологічна профілактика шкідливих звичок, ВІЛ/СНІДу, агресивності, жорстокості та насилля в учнівському середовищі. Проведено психопрофілактичні заходи на вищевказану тематику, з залученням психолога – лектора Клініки, дружньої до молоді, лектора громадського об’єднання «Асет». Засновано «Школу здоров’я» із  залученням  лекторів-медичних  фахівців;
- дослідження експертиза соціального середовища, що проведено з метою визначення проблемних зон соціального середовища розвитку учнів 7 – 11 класів. За його висновками розроблено загальні рекомендації, а також висновки і рекомендації для класних керівників. За проведеною в межах даного дослідження соціометрією здійснено індивідуальне консультування охоплених учнів;     
- індивідуальне психологічне консультування учнів, педагогів, батьків за запитом, з приводу різних питань;
- робота над соціальною паспортизацією гімназії;
- дослідження соціального середовища категорій учнів, що потребують посиленого  соціально – психологічного супроводу. Проведено обстеження житлово – побутових умов проживання окремих  учнів планово та  за  запитом  класних  керівників, бесіди з батьками, оформлення соціальних карток, психодіагностична і консультаційна робота; 
- соціально-психологічний супровід учнів гімназії, що перебувають на індивідуальному навчанні за станом здоров’я. Організовано відвідування вдома учнів даної категорії, проведено просвітницькі та психопрофілактичні бесіди з ними, з метою сприяння успішній соціальній адаптації. Здійснено психодіагностичну роботу та психологічне консультування даних учнів та їх батьків;
- самоосвіта і самовдосконалення професійних навичок. Практичним  психологом  та  соціальним  педагогом  відвідано міські семінари та тренінгові заняття  для психологів  з напрямку системної сімейної психотерапії і гештальт – підходу у консультуванні та отримано сертифікати, що засвідчують участь;
- продовжується  робота над обладнанням кабінету практичного психолога та соціального педагога гімназії.

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством.  2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально-незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:

 • позбавлених батьківського піклування – 3;
 • інвалідів – 10, із них 2 – на індивідуальному навчанні;
 • дітей, які мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 4;
 • малозабезпечених сімей – 5, в них – 10 дітей;
 • багатодітних – 22, в них –  69 дітей, у нашій школі – 39

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. З опікунами  дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класними керівниками, адміністрацією школи.

Збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра,  і кабінет стоматолога. Щорічно на базі  міської лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України,  іншими нормативними документами. Учні 1-4 класів забезпечуються гарячим харчуванням. Вартість харчування за рахунок бюджетних коштів – 8 грн., батьківська доплата згідно рішення загальношкільного батьківського комітету – 3 грн., обід для ГПД – 12 грн.
Традиційно на базі закладу у травні-червні працював пришкільний табір «Барвінок». У 2015-2016 н.р. вихованцями табору стали 60 учнів школи.

Охорона праці та безпека життєдіяльності

У гімназії значна увага приділялась поліпшенню умов праці та навчання, зміцненню матеріально-технічної бази, організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
Протягом 2015-2016 н.р. систематично проводилась робота з перевірки технічного стану обладнання у кабінетах, спортивному залі, на території гімназії, на робочих місцях.
Велика робота проводилась щодо організації заходів з профілактики та попередження травматизму дітей і працівників гімназії як під час навчально-виховного процесу, так і у побуті. З цією метою були видані накази по гімназії, проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності із учнями, учителями та працівниками. З метою попередження захворювань учнів у осінньо-зимовий період проведені заходи з утеплення усіх приміщень гімназії.
Також проводилися бесіди з правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, енергозбереження, попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, інструктажі з безпеки життєдіяльності на уроках фізики, хімії, біології, інформатики, фізичного виховання, трудового навчання, під час екскурсій, перед канікулами і святковими днями, записи зроблені у відповідних журналах. Організовано чергування вчителів під час перерв.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Але у цьому н.р. зафіксовано 2  випадку травмування учнів на уроках фізичної культури. 
Вся багатогранна робота педагогічного колективу спрямована на створення умов не тільки отримання знань, але й на створення атмосфери доброзичливості, гуманного ставлення до учнів, створення комфорту, повсякденної турботи про здоров’я учнів.
У гімназії ведеться необхідна документація з питань БЖД, оформлений кабінет з БЖД і ЦЗ. У кожному класі підвищеної небезпеки – куточки з охорони праці, де вивішені акти-дозволи на проведення навчальних занять, інструкції з БЖД учнів у кабінеті, єдині вимоги до учнів гімназії, ведуться відповідні журнали.

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.
Систематично проводяться батьківські збори, засідання голів батьківських комітетів, ради закладу.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 1984 року. Але не зважаючи на достатній вік і зношеність адміністрація школи разом із коллективом та батьківською громадськістю постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримання її у робочому стані. Фінансування потреб школи здійснюється бухгалтерією міського управління освіти.
Велика  увага  в закладі  приділена створенню умов для навчання першокласників. Кожного року приміщення спальні оновлюється, ігрова зона удосконалюється.
Протягом вересня-травня за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством, виконані такі роботи.
Виконання поточного ремонту приміщення закладу

 

Проблемні питання

 1. Ремонт каналізаційної системи на харчоблоці (підвальне приміщення);
 2. Частковий ремонт зовнішніх стін будівлі закладу (естакада харчоблоку, центральний вхід у заклад, вентиляційна камера);
 3. Капітальний ремонт 2-х санвузлів спортивної зали (І поверх);
 4. Електромережа і освітлення в деяких кабінетах ( географії, початкова школа 3 поверх);
 5. Ремонт бібліотеки;

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Школа підключена до мережі Інтернет, Wi-Fi.
Враховуючи сучасні вимоги і життя, стиль керівництва школою можна вважати демократичним, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний.
Головним залишається те, що освіта – це не лише отримання знань, здобуття фаху і професії. Це також і плекання культури, духовності, формування високоосвічених патріотів нашої країни. Без освіченого громадянина не може бути багатої і квітучої держави.
В умовах реформування освіти пріоритетними залишаються завдання забезпечення рівного доступу до освіти, забезпечення її якості, виховання національно свідомої особистості, готової до самореалізації у світовому просторі, конкурентоспроможної на європейському й світовому ринку, здатної реагувати на виклики часу.


Адміністрація та педагогічний колектив школи дякує всім вам, шановні батьки, за матеріальну допомогу школі та психологічну підтримку у впровадженні будь-яких ідей і проектів.
Тож бажаю всім нам успіху у вирішенні тих завдань, які окреслені державою у освітянській сфері, віри і впевненості у завтрашньому дні, добра й благополуччя, здоров’я і миру у ваших домівках.