Звіт

директора  Полтавської гімназії № 21

Полтавської міської ради Полтавської області

Тараненко Наталії Ігорівни

про діяльність на посаді  за  2018-2019 н.р.

м. Полтава  27.05.2019 р.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Статутом гімназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу освіти.

Підвищення якості навчання учнів, формування у дітей прийомів і способів самоосвіти, самостійного здобуття знань, вміння пошуку інформації та використання її – найважливіші завдання сучасної школи. На виконання саме цих завдань націлюють нормативні документи  про     перебудову шкільної освіти в Україні: положення Конституції України про освіту, Закон України «Про освіту», концепція Нової української школи.

Школа – це простір життя дитини, тут вона не готується до життя, а повністю живе, і тому вся діяльність навчального закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості, її формуванню і розкриттю засобами освіти.

У 2018-2019 н.р. робота педагогічного колективу Полтавської гімназії № 21 була спрямована на реалізацію положень Законів України, наказів МОН, регіональних та міських Комплексних програм.

Педагогічний колектив ставив перед собою ряд завдань, для вирішення яких адміністрацією гімназії були створені належні умови роботи педагогів та організацію освітнього процесу в цілому. 

Кадрове забезпечення

Станом  на  1 вересня  2018  року  гімназія  на  100%  укомплектована педагогічними  кадрами  відповідно  до робочого  навчального  плану,  штатного  розпису та  фактичної  мережі  класів.

Освітній  процес  у  гімназії  забезпечують 43  педагогічних  працівників,  з  них:  40 – основних, 3 –сумісники.

Педагогічне навантаження  учителів  для  викладання  навчальних предметів здійснюється  відповідно  до  фахової  освіти  педагогічних  працівників  та  їх  курсової  підготовки, враховуються  результати  атестації, особисті якості, рівень  професійної  компетентності, вміння  володіти  комп’ютером, оргтехнікою.

Призначено  нового  учителя початкових класів, керівника гуртка

Успішно  проведено  атестацію 11 педагогічних  працівників у 2019 році. Підтвердили  кваліфікаційні  категорії  та  педагогічні  звання – 7 учителів, підвищили  свої  категорії – 4. 

Педагогічний колектив перебуває у постійному пошуку удосконалення своєї майстерності. У цьому адміністрація вбачає один із найважливіших напрямків роботи навчального закладу.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета. 

 

Забезпечення обов’язковою освітою

Результативність освітнього процесу

Структура Полтавської гімназії № 21 відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність закладу регламентується Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу.

Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Освіта – це та галузь, яка найшвидше змушена відповідати на виклики часу і постійно рухатися вперед.

Освіта  завжди орієнтована на майбутнє, тому реформування нашої галузі є закономірною  відповіддю на вимоги часу.

У 2018/2019 н.р. ми працювали над вирішенням двох глобальних  завдань:

 • Реалізація основних положень нового Закону України «Про освіту», який зумовив низку ключових змін
 • Впровадження з 2018/2019 н.р. Нової української школи

Реалізація основних положень Закону України «Про освіту»

Це був рік, коли значно розширилися повноваження закладів освіти  

Ключові зміни

 • Перехід на нову 3-рівневу структуру освіти з 2018/2019 н.р.:

Початкова освіта (1-4 класи)

Базова середня освіта – гімназія (5-9 класи)

Профільна середня освіта (10-12 класи)

 • Зміна типів закладів освіти (протягом 5 років), нова термінологія:

Заклад дошкільної освіти

Заклад загальної середньої освіти

Заклад позашкільної освіти

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти

Заклад вищої освіти

 • Нові правила прийому до 1-их класів на основі закріпленої за закладом території обслуговування та новий порядок зарахування учнів до 5-их і 10-их класів.
 • Проведення конкурсу на посаду директора
 • Забезпечення прозорості й інформаційної відкритості закладів освіти.

На виконання статті 30 Закону України «Про освіту» вперше на сайті закладу  оприлюднено інформацію щодо кошторису, фінансового звіту, обліку надходження коштів та іншу публічну інформацію, забезпечено до неї доступ безпосередньо із сайту управління. Ця інформація динамічна й оновлюється  протягом 10 днів.

Оновлено освітнє середовище для учнів 1-их класів, облаштовано ігрову кімнатуз різними осередками.

На базі учнів перших класів організовано роботу групи подовженого дня (вихователь Яхно А.П.). Відповідно до Державних санітарних правил і норм для першокласників, які відвідують ГПД, організовано щоденний 1,5-годинний денний відпочинок, а також 2-годинну прогулянку на свіжому повітрі.

Для учнів організовано гаряче харчування, обладнано відокремлені туалети, гардероби.

Освітній  процес  у гімназії  проводився  згідно  освітньої програми на 2018-2019 н.р., яка  передбачала із 5 класу поглиблене вивчення  української мови  і  літератури  та  математики.  Продовжується  впровадження нового державного стандарту.

У наступному навчальному році доцільно спрямувати діяльність на спрямування інтересу учнів до підвищення результатів успішності, особливу увагу звернути на випускників з метою забезпечення вищого середнього балу успішності, який вноситься в документ про базову середню освіту, якість підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Всього класів у школі – 23, учнів – 578.

 

Методична робота

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Згідно з річним планом роботи на 2018-2019 н.р. педагогічний колектив гімназії закінчив роботу над єдиною методичною проблемою «Формування успішної особистості шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій».

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи, Усенко С.В.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів.

З метою якісної та ефективної організації проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами у школі створено методичні об’єднання та кафедри.  Відповідно до наказу по гімназії «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 н.р.» діяло 1 кафедра та 6 методичних об’єднань, робота яких спланована на навчальний рік із призначенням керівників.

 • Гаврись М.Д. – завідувач кафедри філологічних дисциплін, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист;
 • Пиндрик І.П. – завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін та     інформаційних технологій; учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист;
 • Оніщенко Т.П. – керівник М/О вчителів початкових класів;  учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист;
 • Овчаренко Т.О. – керівник М/О вчителів фізичної культури, Захисту Вітчизни та предметів естетичного циклу, учитель вищої кваліфікаційної категорії;
 • Мороз К.Ф. – керівник М/О вчителів суспільних наук; учитель першої кваліфікаційної категорії;
 • Латкіна Ю.А. – керівник М/О вчителів іноземних мов; учитель вищої кваліфікаційної категорії,  учитель-методист;
 • Литовченко О. І. – керівник М/О вчителів природничих дисциплін; учитель вищої кваліфікаційної категорії;
 • Ващенко М.С. – голова М/О класних керівників старших класів; учитель першої кваліфікаційної категорії;
 • Непийпиво К.Г. – голова М/О класних керівників початкових класів; учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель.

Самоосвітня робота вчителів планується  у контексті проблемної теми з урахуванням особистих запитів учителів, їхньої траєкторії професійного росту. Плани, проекти та програми самоосвіти складено після індивідуальних та групових методичних консультацій.

Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяв підвищенню науково-методичного рівня шляхом участі у конкурсах, міжнародних конференціях, семінарах, вебінарах, виставках тощо.

Директор гімназії, Тараненко Н.І., член науково-методичної ради ПОІППО імені М.В.Остроградського у 2018-2019 н.р.

Цікаво і змістовно проводяться предметні тижні.

Сформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, але й загальнокультурну, методичну підготовку вчителів.

Уся науково-методична робота спрямована на раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості.

 

Підсумки роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю

Навчання без творчості не можливе. Наше завдання, як школи нового типу, шукати, розвивати і підтримувати творчо обдарованих дітей.

З метою створення умов  для пошуку,  підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей в гімназії  була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості з сучасному суспільстві. Це питання весь час на контролі в адміністрації гімназії: розглядається на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директору, оперативно-методичних нарадах.  Згідно з річним планом  проведені методичні заходи для вчителів щодо навчання, виховання і розвитку здібних учнів протягом року: круглі столи «Організаційно-методичні засади науково-дослідної роботи», «Психолого-педагогічна підтримка інтелектуального потенціалу обдарованості». На засіданнях предметних МО, кафедр були обговоренні питання роботи зі здібними та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та творчих змагань.

 На нарадах при директорові розглядалися підсумки участі учнів закладу в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах різних рівнів.

Результати  проведеної роботи узагальнюються в наказах про підсумки роботи з обдарованими учнями в начальному році. Класні керівники визначають найбільш здібних учнів  із різних сфер діяльності, створюється банк даних. Саме вони є членами предметних та творчих  гуртків, спортивних секцій, систематично беруть участь у проведенні позакласних заходів, постійні учасники предметних олімпіад різних рівнів, конкурсів, турнірів, змагань.

У системі роботи з обдарованими школярами  визначені такі важливі моменти:

створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та обдарованої дитини;

профільність та допрофільна підготовка, оптимальна варіативна частина освітньої програми, науково-матеріальна база, цільова система позакласної роботи;

 • співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі;
 • висока ефективність уроку;
 • інтенсифікація навчання, запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій;
 • співпраця з батьками, громадськістю;
 • постійний психологічний супровід розвитку креативності;
 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами;
 • стимул як засіб активізації розвитку обдарованості та співпраці з цією категорією школярів;
 • ефективне управління процесом на моніторингово-рейтинговій основі.

У роботі з обдарованими дітьми   впроваджуються  різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські). У зв’язку з переглядом і оновлення банку даних про обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування було створено банк даних  схильних до обдарованості дітей, на яких були заповнені індивідуальні карти.

Організація освітнього процесу  спрямована не лише на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а й на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому ми намагаємося створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати.

Робота колективу гімназії, проведена за планом виявлення та підтримки таланови­тої молоді, створення умов, необхідних для роз­витку індивідуальності та неординарних здібно­стей учнів, має свої позитивні результати. Вони відобразилися, зокрема, у результатах участі учнів у предметних олімпіадах.

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін глибокі знання школярі продемонстрували з таких дисциплін: математики,

української мови і літератури, біології, географії, інформаційних технологій, хімії, фізики, історії. Не менш ґрунтовні знання учні продемонстрували у мовно-літературних конкурсах у міському етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської  молоді імені Тараса Шевченка.

Відповідно до графіка у листопаді 2018 року у м.Полтаві було проведено ІІ етап олімпіад із базових дисциплін, у яких брали участь і команди учнів гімназії. До роботи із обдарованими і здібними учнями були залучені вчителі-методисти та вчителі вищої категорії: Касяненко М.М., Кокарєва Г.П., Пиндрик І.П., Янушкевич Н.Г, Бардаченко Р.А., Бендес Н.О., Латкіна Ю.А., Безвіконний І.К., Гонтар Л.М.,Гаврись М.Д., Дарковіч С.В., Литовченко О.І., Усенко С.В., а також вчителі І, ІІ категорії та молоді спеціалісти:  Гевленко А.С., Мороз К.Ф., Гонтар В.М., Ващенко М.С., Шавдій О.А.

Результативність участі учнів гімназії із предметів:

з/п

ПРЕДМЕТ

ПРИЗОВІ МІСЦЯ

Всього

місць

Всього

балів

І

ІІ

ІІІ

1

Екологія (10–11 кл.)

-

-

-

0

0

2.

Математика (6–11 кл.)

-

5

3

8

18

3

Трудове навчання (8–11 кл.)

-

-

1

1

1

4

Біологія (8–11 кл.)

-

-

2

2

2

5

Астрономія (10–11 кл.)

-

-

-

0

0

6

Економіка (9–11 кл.)

-

-

-

-

-

7

Географія (8–11 кл.)

2

-

2

4

12

8

Історія (8–11 кл.)

1

1

1

3

9

9

Фізика (7–11 кл.)

2

1

-

3

13

10

Хімія (7–11 кл.)

-

1

1

2

4

11

Німецька мова (8–11 кл.)

-

-

-

-

-

12

Французька мова (8–11 кл.)

-

-

-

-

-

13

Англійська мова (8–11 кл.)

-

-

-

0

0

14

Українська мова та література (7–11 кл.)

2

1

-

3

13

15

Правознавство (9–11 кл.)

-

-

-

-

-

16

Російська мова та література (9–11 кл.)

-

-

-

-

-

17

Інформатика (8–11 кл.)

-

-

-

-

-

18

Інформаційні технології (8–11 кл.)

-

1

2

3

5

Всього

7

10

9

29

77

Переможцями та призерами стали 24 школярі, а саме:

Математика

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я

та по-батькові вчителя, який підготував учня

1

Лук’янчиков Михайло

6-Б

Математика

ІІІ

Янушкевич Н.Г.

2

Бєляєв Ілля

7-Б

Математика

ІІ

Бендес Н.О.

3

Глинський Вадим

8-Б

Математика

ІІ

Кокарєва Г.П.

4

Орел Юлія

9-Б

Математика

ІІ

Янушкевич Н.Г.

5

Охмат Олександра

9-Б

Математика

ІІ

Янушкевич Н.Г.

6

Грубич Ірина

10-А

Математика

ІІІ

Гевленко А.С.

7

Крисанов Денис

10-А

Математика

ІІ

Гевленко А.С.

8

Толочин Михайло

11-А

Математика

ІІІ

Пиндрик І.П. 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

0

5

3

8

15+3=18

 

Біологія

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я

та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Барсукова Христина

8-Б

Біологія

ІІІ

Дарковіч С.В.

2

Кашуба Володимир

9-Б

Біологія

ІІІ

Дарковіч С.В.

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

0

0

2

2

2

 

 Географія

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я

та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Охмат Олександра

9-Б

Географія

І

Мороз К.Ф.

2

Турченко Аліна

10-А

Географія

ІІІ

Мороз К.Ф.

3

Почеп Юрій

10-А

Географія

І

Мороз К.Ф.

4

Любич-Терещенко Анастасія

11-А

Географія

ІІІ

Мороз К.Ф.

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

2

0

2

4

10+2=12

Українська мова і література

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Шуть Анна

9-Б

Українська мова і л-ра

І

Гаврись М.Д.

2

Сенча Анастасія

10-А

Українська мова і л-ра

І

Гонтар В.М.

3

Люта Валерія

11-А

Українська мова і л-ра

ІІ

Гонтар Л.М.

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

2

1

0

3

10+3=13

 

Трудове навчання

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Калантаєвський Максим

9-Б

Трудове навчання

ІІІ

Шавдій О.А.

 

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

0

0

1

1

1

 

Хімія

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я

та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Кундій Ярослав

9-Б

Хімія

ІІІ

Литовченко О.І.

2

Крисанов Денис

10-А

Хімія

ІІ

Литовченко О.І.

 

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

0

1

1

2

4

 

 

Інформаційні технології

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я

та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Яненко Карина

7-Б

Інформаційні технології

ІІІ

Бардаченко Р.А.

2

Вертиполох Ростислав

9-Б

Інформаційні технології

ІІ

Бардаченко Р.А.

3

Остапець Ярослав

9-Б

Інформаційні технології

ІІІ

Бардаченко Р.А.

 

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

0

1

2

3

5

 

 Фізика

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Бєляєв Ілля

7-Б

Фізика

І

Касяненко М.М.

2

Глинський Вадим

8-Б

Фізика

ІІ

Касяненко М.М.

3

Кундій Ярослав

9-Б

Фізика

І

Касяненко М.М.

 

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

2

1

0

3

10+3=13

 

Історія

№ п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім’я

та по батькові вчителя, який підготував учня

1

Курява Марія

8-Б

Історія

ІІ

Усенко С.В.

2

Кашуба Володимир

9-Б

Історія

ІІІ

Усенко С.В.

3

Іванко Дарина

10-А

Історія

І

Усенко С.В.

 

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Усього місць

Усього балів

1

1

1

3

5+3+1=9

 

Навчальний рік

Кількість місць

Кількість балів

2016-2017

22

64

2017-2018

30

74

2018-2019

29

77

 

У порівнянні з минулим роком маємо вищі результати, але їх можливо ще покращити

Належний рівень підготовки показали учні з таких дисциплін:

 • Географія – 4 переможці,
 • Біологія – 2 переможці,
 • Українська мова і література – 3 переможці,
 • Математика – 8 переможців,
 • Трудове навчання – 1 переможець,
 • Хімія – 2 переможці,
 • Інформаційні технології – 3 переможці,
 • Фізика – 3 переможці;
 • Історія – 3 переможці.

На жаль, не було забезпечено участь учнів із таких дисциплін – німецька мова, економіка, інформатика.

Роботи учасників показали, що в цьому навчальному році більшість членів педагогічного колективу активно працювали над підготовкою учнів до олімпіад. Серед вчителів найкраще підготували учасників ІІ етапу такі педагоги:

 • Мороз К.Ф. – 4 переможці;
 • Касяненко М.М. – 3 переможці;
 • Янушкевич Н.Г. – 3 переможці;
 • Усенко С.В. – 3 переможці;
 • Бардаченко Р.А. – 3 переможці;
 • Дарковіч С.В.– 2 переможці;
 • Литовченко О.І. – 2 переможці;
 • Гевленко А.С. – 2 переможці.

Відповідно до графіка у січні-лютому 2019 року у м.Полтаві були проведені обласні олімпіади із базових дисциплін, у яких брали участь і команда учнів гімназії. До роботи із обдарованими і здібними дітьми були залучені учителі-предметники: Гонтар В.М., Гонтар Л.М., Гаврись М.Д., Касяненко М.М., Усенко С.В., Мороз К.Ф.. Честь гімназії на обласному рівні захищали команди із таких предметів: української мови та літератури, фізики, географії та історії.

Гімназисти показали високий рівень знань з усіх предметів. Призерами стали такі учні:

№ п/п

ПІП учня

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1.

Шуть Анна

9-Б

Українська мова та література

ІІІ

Гаврись М.Д.

2.

Охмат Олександра

9-Б

Географія

І

Мороз К.Ф.

3.

Почеп Юрій

10-А

Географія

І

Мороз К.Ф.

4.

Кундій Ярослав

9-Б

Фізика

ІІ

Касяненко М.М.

 

Навчальний рік

Місця

Кількість балів

2017-2018

ІІ-1, ІІІ-2

5

2018-2019

І-5, ІІ-1, ІІІ-1

14

 

7 грудня 2018 р. на базі ПНТУ ім. Ю.Кондратюка управлінням освіти, Полтавським міським центром позашкільної освіти та міським методичним кабінетом проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

У складі журі працювали викладачі різних вищих навчальних закладів, досвідчені вчителі міста.

Однією із форм роботи з інтелектуально обдарованою молоддю є Мала академія наук. Робота по підготовці до конкурсу велась згідно плану роботи: проводились заняття, консультації, організовано навчання учнів 9-11 класів в очно-заочній школі. Гімназисти отримали методичні рекомендації по оформленню науково-дослідницької роботи, розроблені у закладі, надавалась допомога у створенні комп’ютерних презентацій, відбувалося тренування по підготовці захистів робіт, організовувалися виступи учнів на уроках і виховних годинах.

На конкурс було представлено 13 робіт, у захисті взяли участь 12 учнів.

У порівнянні з минулим роком, відповідно змінилася кількість секцій, в яких діти захищали свої наукові дослідження.

Навчальний рік

Кількість секцій

2014-2015

15

2015-2016

17

2016-2017

16

2017-2018

15

2018-2019

12

Більше учасників підготували: учитель історії, Усенко С.В. – 2 учасники,  учитель хімії, учитель географії, Мороз К.Ф. – 3 учасники, учитель математики, Гевленко А.С. – 3 учасники, учитель фізики, Касяненко М.М. – 2 учасники.

Контрольні роботи з базових дисциплін виконували 12 учнів. Учні  продемонстрували  наступні результати:

ПІП учня

Клас

Базова дисципліна

Кількість балів

Люта Валерія

11

Українська мова та література

27,5

Сенча Анастасія

10

Українська мова та література

26

Шуть Анна

9

Українська мова та література

22

Турченко Аліна

10

Географія

25

Охмат Олександра

9

Географія

27

Любич-Терещенко Анасатасія

11

Географія

13

Грубич Ірина

10

Математика

22

Іванко Дарина

10

Історія України

21

Булах Катерина

10

Історія України

17

Почеп Юрій

10

Біологія

19

Кундій Ярослав

9

Фізика

16

Глинський Вадим

8

Фізика

9

Під час захисту науково-дослідницьких робіт члени журі міського конкурсу-захисту оцінювали аргументацію вибору та розкриття теми дослідження з урахуванням власного вкладу дослідника, чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладу матеріалу з теми дослідження, компетентність учасника, вичерпність відповідей, етику і культуру спілкування, активну кваліфіковану участь у веденні дискусії.

Переможцями стали:

 

№ п/п

П.І. учня

Клас

Місце

Секція

П.І.П. учителя

1

Люта Валерія

11

І

Українська мова

Тараненко

Наталія Ігорівна

2

Грубич Ірина

10

І

Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Гевленко

Альона Сергіївна

3

Почеп Юрій

10

ІІ

Психологія

Гевленко

Альона Сергіївна

4

Іванко Дарина

10

І

Кримськотатарська гуманітаристика

Гевленко

Альона Сергіївна

5

Іванко Дарина

10

І

Правознавство

Усенко

 Світлана Володимирівна

6

Сенча Анастасія

10

І

Фольклористика

Гонтар

Вікторія Миколаївна

7

Любич-Терещенко Анастасія

11

ІІІ

Гідрологія

Мороз

Катерина Федорівна

8

Турченко Аліна

10

І

Геологія,

геохімія та мінералогія

Мороз

Катерина Федорівна

9

Охмат Олександра

9

ІІ

Географія та ландшафтознавство

Мороз

Катерина Федорівна

10

Шуть Анна

9

І

Педагогіка

Янушкевич

Надія Григорівна,

Кокарєва

Галина Павлівна

 У минулі роки мали наступну кількість  переможців:

Навчальний рік

Кількість місць

Кількість балів

2016-2017

13

35

2017-2018

8+1

35

2018-2019

10+3

42

 

До науково-дослідницької роботи були залучені науковці ПНПУ ім. В.Г. Короленка, ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, які надавали консультації учням, здійснювали наукове керівництво роботами.

До складу журі секцій увійшли понад 120  провідних науковців вищих навчальних закладів міста: Полтавського національного  педагогічного університету   ім. В.Г. Короленка, Полтавського університету економіки і торгівлі, Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, Вищого навчального закладу «Українська медична  стоматологічна академія», Полтавської державної аграрної академії.

З року в рік найбільше учнів-учасників конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт представляють свої роботи різні вчителі-предметники, приємно, що до цього переліку додалися учитель географії, учитель фізики та учитель математики. Але слід зазначити, що ніколи не брали участі у конкурсі учителі іноземних мов, інформатики, астрономії, довготривалий період не залучаються до конкурсу-захисту вчителі біології та більшість кафедри учителів математики.

Найактивнішим учнівським колективом у науково-дослідницькій діяльності стали: 8 клас(1 учень), 9 клас (3 учнів – 2 переможці), 10 клас (7 учні – 6 переможців), 11 клас (2 учні – 2 переможці).

22–24 лютого 2019 року в м. Полтаві відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України.

За підсумками відбіркового етапу для участі в очному турі конкурсу-захисту були запрошені 10 учнів гімназії, переможці заочного туру обласного конкурсу учнівських робіт, які захищали наукові дослідження у 11 секціях, згідно списку:

 

№ п/п

П.І.П.

учня

Клас

Місце

Секція

П.І.П. учителя

1

Люта Валерія

11

І

Українська мова

Тараненко

Наталія Ігорівна

2

Зелена Поліна

(переможець

 ІІ етапу

 2017/2018 н.р.)

11

ІІІ

Журналістика

Гаврись

Майя Дмитрівна

3

Грубич Ірина

10

І

Екологічно-безпечні технології та ресурсозбереження

Гевленко

Альона Сергіївна

4

Сенча Анастасія

10

І

Фольклористика

Гонтар

Вікторія Миколаївна

5

Іванко Дарина

10

І

Кримськотатарська гуманітаристика

Гевленко

Альона Сергіївна

6

Крисанов Денис

(переможець

 ІІ етапу

 2017/2018 н.р.)

10

ІІІ

Хімія

Литовченко

 Олена Іванівна

7

Чубенко Тетяна

(переможець

 ІІ етапу

 2017/2018 н.р.)

11

ІІІ

Мистецтвознавство

Ващенко

Марина Сергіївна

8

Іванко Дарина

10

І

Правознавство

Усенко

Світлана Володимирівна

9

Кундій Ярослав

(вихованець

 гуртка ПОМАН)

9

-

Експериментальна фізика

Касяненко

Микола Миколайович

10

Шуть Анна

9

І

Педагогіка

Янушкевич

 Надія Григорівна

11

Турченко Аліна

10

І

Геологія, геохімія та мінералогія

Мороз

Катерина Федорівна

Захист робіт пройшов в атмосфері взаємозацікавленого наукового діалогу.

Призерами стали 6 учнів, які здобули 7 призових місць. За кількістю призових місць:

№ п/п

П.І.П.

учня

Клас

Місце

Секція

П.І.П. учителя

1

Люта Валерія

11

ІІ

Українська мова

Тараненко

Наталія Ігорівна

2

Крисанов Денис

(переможець

 ІІ етапу

 2017/2018 н.р.)

10

ІІ

Хімія

Литовченко

 Олена Іванівна

3

Зелена Поліна

(переможець

 ІІ етапу

 2017/2018 н.р.)

11

ІІІ

Журналістика

Гаврись

Майя Дмитрівна

4

Сенча Анастасія

10

ІІІ

Фольклористика

Гонтар

Вікторія Миколаївна

5

Іванко Дарина

10

ІІІ

Кримськотатарська гуманітаристика

Гевленко

Альона Сергіївна

6

Іванко Дарина

10

ІІІ

Правознавство

Усенко

Світлана Володимирівна

7

Чубенко Тетяна

(переможець

 ІІ етапу

 2017/2018 н.р.)

11

ІІІ

Мистецтвознавство

Ващенко

Марина Сергіївна

 

Навчальний рік

Місця

Кількість балів

2016-2017

 ІІ-2, ІІІ-1

7

2017-2018

І-1, ІІ-1, ІІІ-3

11

2018-2019

ІІ-2, ІІІ-5

11

Достойно представили свій виступ й отримали втішні результати з контрольної роботи з базових дисциплін: Шуть Анна, Грубич Ірина, Кундій Ярослав, Турченко Аліна. Були відзначені членами журі усі учасники конкурсу.

Під час захисту науково-дослідницьких робіт учасники виділялися компетентністю в своїх темах, вичерпністю відповідей, етикою і культурою спілкування, активною кваліфікованою участю у веденні дискусії.

Ефективною була і виховна робота серед обдарованих та здібних дітей. Низка різноманітних виховних колективних заходів націлена була саме на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них естетичні смаки, розкривати нові таланти.

Приємно відзначити, що у 2018-2019 н.р. активного пропагування отримав волонтерський рух закладу під керівництвом педагога-організатора, Пасько С.Г. і загін гімназії має вже свої перші перемоги і здобутки.

Проте в роботі з обдарованими школярами виявлено певні недоліки. Мало учнів і педагогів займається науково-дослідницькою діяльністю, слабо використовуються можливості лабораторії інформаційно-інноваційних технологій. Потребує удосконалення система творчих зв’язків з вузами та науково-методичними центрами.

У зв'язку з цим з метою залучення обдарованих дітей до безперервного  процесу самовдосконалення через збільшення  операційного  поля учнів, з метою  удосконалення  освітнього процесу з обдарованими дітьми, озброєння їх практичним розумінням основ наук, розвитку здібностей, творчої активності, системного  використання різних видів урочної та позаурочної діяльності.

 

Виховна та позакласна робота

Виховна робота у гімназії протягом навчального року проводилась згідно з Методичними рекомендаціями щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах, Основними орієнтирами  виховання учнів 1-11 класів.

Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Конституції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота організована й проводиться в різних формах і напрямках: громадянське, національно-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, морально-правове, екологічне, формування здорового способу життя.

Громадянське виховання (ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави) – формує  та утверджує  в учнях природної схильності до добра; розвиток моральних почуттів та етичної культури, розвиток моральної активності особистості, готовності допомогти іншим, вміння працювати з оточуючими, розвиток здатності протистояти виявам несправедливості та жорстокості; оволодіння народною мораллю, етикою, цілісною народною культурою; виховання милосердя, співпереживання; формування у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил.

Національно-патріотичне виховання забезпечується в школі через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями громадського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів. Класні керівники 1-11-х класів провели бесіди та виховні години в класах із відзначення державних свят, пов’язаних з історією України та рідного краю.

Традиційними в школі є різноманітні акції милосердя:

 • «Пам’ятник»;
 • «Поспішайте робити добро»;
 • «Діти-дітям»;
 • «Лист пораненому», «Напиши листа солдату»;
 • «Покоління небайдужих»  підтримка учасників АТО;
 • «Від серця до серця», підтримка хворих дітей;
 • В рамках місячника доброти «Допомога чотирилапому другу»;
 • Участь у благодійному ярмарку на підтримку воїнів АТ.

У рамках реалізації міської «Програми патріотичного виховання дітей дошкільного віку та учнів на 2016-2020» проведені такі заходи, приймали участь у таких конкурсах:

 • Акція: «Лист пораненому», в підтримку учасників бойових дій та пораненим бійця ;
 • Зустріч з учасниками бойових дій та з учнями нашої школи, які  захищали рідну Батьківщину;
 • Заходи щодо вшанування загиблого випускника Полтавської гімназії № 21, Чепіги М.М.;
 • Допомога дітям переселенцям, особливо учням, які навчаються в нашій школі;
 • Підготовлено проект до участі у міському конкурсі-захисті проектів   національно-патріотичного виховання;

Розширено тематику творчих науково-дослідницьких краєзнавчих та пошукових робіт у системі МАН України з питань українського державотворення, історії козаччини, історії Полтавського краю;

Постійно залучалося учнівське самоврядування до організації акцій, флеш-мобів, конкурсів з метою патріотичного виховання молоді.

Проведено тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за  територіальну цілісність і незалежність України.

Компетентний випускник повинен виховати у себе ціннісні орієнтири, серед яких – патріотизм. Учні повинні розуміти історичні заслуги та помилки, причини перемог та поразок України та українського народу. З цією метою пошукові загони старшої школи провели велику роботу.

Постійно проходять зустрічі учнів нашої гімназії із учасниками бойових дій різних поколінь на базі краєзнавчого музею, музею ім. В.Г.Короленка.

Національне виховання є важливою складовою виховного процесу в школі. З метою виховання поваги учнів до традицій українського народу в школі проведено українознавчі заходи: народні обрядові осінні свята, свято української писемності і мови; персональні мистецькі виставки учнів школи.

Методоб’єднання  класних керівників (керівник, Ващенко М.С.), постійно вдосконалюючи свою роботу, сприяє  професійному  вдосконаленню особистості  педагога, стимулює  творчість  класного керівника , який  веде  пошуки  шляхів  збагачення  і  розвитку  змісту, форм  і  методів  виховної  роботи, формування   гуманістичних цінностей у системі виховної роботи. 

Конкретне планування виховної роботи школи - важлива умова її успішної  діяльності.      

Методичне об’єднання класних керівників працювало над проблемою: « Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору»

Завдання:

 • Надання допомоги класним керівникам в удосконаленні форм та методів організації виховної роботи.
 • Формування у класних керівників теоретичної та практичної бази для моделювання системи виховання в класі.
 • Вивчення та узагальнення цікавого досвіду роботи класних керівників.
 • Сприяння розвитку виховної системи школи.
 • Розвиток творчих здібностей класного керівника.

Протягом року було проведено 5 засідань М/О, де розглядалися різні питання.

Проводиться систематична робота з батьками. Традиційними стали батьківські збори, на яких присутня адміністрація,   батьки мають можливість поспілкуватися не тільки з класним керівником, а й з учителями, які працюють у даному класі.

Значна увага класних керівників була зосереджена на питанні формування активної життєвої позиції учнівської молоді та на створення умов для творчої самореалізації учнів.

Ефективно працює туристський гурток (керівник Жадан Л.М.). Туристи беруть участь у міських і обласних змаганнях, здійснюють пішохідні  походи по маршрутах міста, області, України. Кожен рік учні роблять категорійні походи у Карпати. Туристичні походи, екскурсії організовуємо з метою виховання у школярів громадянської і національної свідомості, поваги до історичного минулого народу.

Протягом навчального року активно впроваджувались у практику роботи закладу сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що також сприяло розкриттю талантів гімназистів.

Про діяльність закладу можна дізнатись на сайті, над яким працює Посмітна К.І., у цьому році оновлено інтер-фейс сайту.

Певна увага приділена роботі з дітьми пільгового контингенту. Було проведено обстеження матеріально-побутових умов цих уч­нів, за необхідністю надано матеріальну допомогу, безкоштовне хар­чування, діти залучені до оздоровлення у пришкільному таборі.

Щороку    в  школі  працює  дитячий пришкільний оздоровчий табір «Барвінок», де відпочивають  учні  школи. Особлива увага оздоровленню  дітей пільгових категорій. У цьому році до табору зараховано 60 учнів.

Слід відзначити роботу старостату. Засідання є систематичними, відбувається планування роботи, підготовка виховних заходів, перевірка відвідування, зовнішнього вигляду. Роль учнівського самоврядування підвищується в зв’язку з результативністю діяльності та підняттям її авторитету серед учнів та педагогічного колективу, але однією зі складних проблем залишається невелика чисельність активістів та недостатній рівень інформаційного забезпечення про діяльність учнівського самоврядування серед учнів школи.

Протягом року в школі приділялась значна увага профорієнтаційній роботі. Згідно річного плану роботи  проводиться певна робота щодо профорієнтації учнів школи.

 • тестування учнів 8-11 класів щодо профпридатності класними керівниками під керівництвом шкільного психолога.
 • бесіди, зустрічі з батьками, виховні заходи, спрямовані на профорієнтацію молоді.
 • в бібліотеці школи оформлені куточок профосвіти, постійно діє інформаційний куточок «Можливості твого вибору», в наявності додатковий матеріал з профорієнтації.
 • протягом року учні школи відвідували дні відкритих дверей в інститутах, технікумах, училищах.
 • протягом року постійно проводиться роз’яснювальна та агітаційна робота багатьма ВУЗами міста.
 • також протягом року приділялась увага ознайомленню учнів 10-11 класів з трудовим законодавством, правами дитини та ін.
 • протягом року аналізується робота класних керівників з працевлаштуванням учнів.

З метою виховання в учнів почуття любові до рідного міста та розвитку інтересу до його історії, традицій  школярами були проведені  екскурсії до музеїв міста, галереї і т.д.

 

Грантова діяльність

Твоє рішення змінить світ! Основне гасло, під яким існує родина FLL (FIRST LEGO LEAGUE).

27 вересня 2017 року Полтавська гімназія № 21 увійшла до числа переможців грантового конкурсу FIRST LEGO League від Благодійного Фонду LEGO Foundation.  336 закладів України надіслали свої анкети та мотиваційні листи організаторам конкурсу, серед яких обрали 14 навчальних закладів, які будуть робити навчання своїх дітей цікавим.

Продовжуємо роботу і в цьому навчальному році.

Програма FIRST LEGO League створена для дітей 9-16 років двома міжнародними компаніями – FIRST та LEGO Group. Її мета – надихнути дітей вивчати науку, технологію, математику, а також долучатись до вирішення актуальних світових питань за допомогою їхньої улюбленої іграшки – конструктора LEGO!

Трьома ключовими аспектами FIRST LEGO League є робототехніка, дослідження та лідерство.

Використовуючи набори LEGO Mindstorms, кожна команда проектує, конструює та програмує повністю автономного робота для змагання на спеціальному полі. Також діти досліджують тему поточного року, обирають актуальну проблему світового значення та придумують інноваційне рішення. Цьогорічна тема, над якою працювали команди, «Вперед на орбіту».

02 березня 2019 року відбувся останній Відбірковий турнір First Lego League  у місті Харків.  У ньому серед команд м.Полтави приймала участь і команда RAINBOW TEAM  Полтавської гімназії №21.  Харківський турнір був просто неймовірним дійством: 33 команди змагалися у вправності по 4 номінаціях: «Гра роботів», «Дизайн робота», «Проект» та «Основні цінності». Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця зібрав у своїх стінах учнів з Сумської, Полтавської Запорізької, Луганської, Донецької та Харківської областей.

Діти змогли не лише позмагатися, познайомитися, отримати море позитивних емоцій, а ще й з користю провести космічний день у LEGO-країні.

У результаті всіх випробувань команда RAINBOW TEAM  Полтавської гімназії №21 отримала третю нагороду в номінації «Основні цінності» і путівку на фінал Всеукраїнського чемпіонату.

6 та 7 квітня команда RAINBOW TEAM  Полтавської гімназії №21 у складі: Крисанова Дениса, Почепа Юрія, Іванко Дарини, Полікарпової Дар’ї та Турченко Аліни підкорювала столицю. У стінах Українського дому в місті Києві проходив фестиваль робототехніки та STEM-освіти ROBOfirst, у рамках якого відбувся фінал Всеукраїнського чемпіонату FIRST LEGO League сезону “ВПЕРЕД НА ОРБІТУ!”. 51 краща команда зі всієї країни зібралася у столиці, щоб визначити переможця сезону 2018/2019 і, що набагато важливіше, незабутньо провести ці два весняні дні. 

У категорії Командний дух, що надихає, команда RAINBOW TEAM отримала першу нагороду.

 

Робота допоміжних служб

Хочеться відмітити роботу логопедичного пункту при Полтавській гімназії № 21 і логопеда Телятник А.Д. Систематично проводяться індивідуальні заняття, надано консультації батькам дітей, що мають мовленнєві порушення. Протягом листопада 2018 р. – квітня 2019 р. організовані заняття для дітей, що будуть навчатися у 1-ших класах.

Постійно оновлюється приміщення логопедичного кабінету. Систематично на базі гімназії проводяться засідання міського методичного об’єднання вчителів-логопедів.

 

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством.  4 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально-незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:

 • дітей-сиріт – 1;
 • позбавлених батьківського піклування – 2;
 • інвалідів – 11, із них 2 – на індивідуальному навчанні;
 • дітей, які мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 4;
 • малозабезпечених сімей – 5, в них – 11 дітей;
 • багатодітних сімей – 24, в них –  82 дітей, у нашій школі – 45;
 • дітей, батьки яких є учасниками АТО чи загинули під час бойових дій –  18;
 • дітей з сімей переміщених осіб із зони АТО – 2

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. З опікунами  дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класними керівниками, адміністрацією школи.

 

Збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів у закладі обладнаний медичний пункт, який пройшов ліцензування, де працює шкільна медична сестра,  і кабінет стоматолога. Щорічно на базі  міської лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України,  іншими нормативними документами. Учні забезпечуються гарячим харчуванням. Вартістьодноразового гарячого харчування для учнів пільгових категорій 1-11 класів за рахунок коштів міського бюджету – 20 грн., харчування за батьківські кошти: сніданок – 20 грн., обід для ГПД – 22 грн.

Щороку оновлюється, модернізується  приміщення медпункту, їдальні.

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності

У гімназії значна увага приділялася поліпшенню умов праці та навчання, зміцненню матеріально-технічної бази, організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Протягом 2018-2019 н.р. систематично проводилася робота з перевірки технічного стану обладнання у кабінетах, спортивному залі, на території гімназії, на робочих місцях.

Велика робота проводилась щодо організації заходів з профілактики та попередження травматизму дітей і працівників гімназії як під час освітнього процесу, так і у побуті. З цією метою були видані накази по гімназії, проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності із учнями, учителями та працівниками. З метою попередження захворювань учнів у осінньо-зимовий період проведені заходи з утеплення усіх приміщень гімназії.

Також проводилися бесіди з правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, енергозбереження, попередження дитячого травматизму під час освітнього процесу, інструктажі з безпеки життєдіяльності на уроках фізики, хімії, біології, інформатики, фізичного виховання, трудового навчання, під час екскурсій, перед канікулами і святковими днями, записи зроблені у відповідних журналах. Організовано чергування вчителів під час перерв.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У цьому навчальному році зафіксовано 1 випадок травмування.

Вся багатогранна робота педагогічного колективу спрямована на створення умов не тільки отримання знань, але й на створення атмосфери доброзичливості, гуманного ставлення до учнів, створення комфорту, повсякденної турботи про здоров’я учнів.

У гімназії ведеться необхідна документація з питань БЖД, оформлений кабінет з БЖД і ЦЗ. У кожному класі підвищеної небезпеки – куточки з охорони праці, де вивішені акти-дозволи на проведення навчальних занять, інструкції з БЖД учнів у кабінеті, єдині вимоги до учнів гімназії, ведуться відповідні журнали.

 

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Систематично проводяться батьківські збори, засідання голів батьківських комітетів.

 

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 1984 року. Але не зважаючи на достатній вік і зношеність адміністрація школи разом із колективом та батьківською громадськістю постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримання її у робочому стані. Фінансування потреб школи здійснюється бухгалтерією міського управління освіти.

Велика  увага  в закладі  приділена створенню умов для навчання першокласників.  Це одне з основних завдань школи на даному етапі. Кожного року приміщення спальні оновлюється, ігрова зона удосконалюється.

Протягом липня 2018 р.-травня 2019 р. за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством, виконані різноманітні роботи та послуги, придбано товари (з переліком товарів, робіт і послуг можна ознайомитися на сайті закладу у розділі "Господраська діяльність")

 

Проблемні питання

 • Заміна технологічного обладнання харчоблоку;
 • Ремонт коридорів;
 • Частковий ремонт зовнішніх стін будівлі закладу (естакада харчоблоку, центральний вхід у заклад, вентиляційна камера);
 • Капітальний ремонт 2-х санвузлів спортивної зали (І поверх);
 • Електромережа і освітлення в деяких кабінетах (початкова школа 3 поверх);
 • Ремонт бібліотеки;
 • Капітальний ремонт актової зали;
 • Обладнання роздягалок в спортивному залі;
 • Заміна комп’ютерів у кабінеті інформатики;
 • Накриття 2 ганків;
 • Ремонт асфальтового покриття пішохідних доріжок, прилеглої до закладу території.

 

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу освіти. Школа підключена до мережі Інтернет, Wi-Fi.

Враховуючи сучасні вимоги і життя, стиль керівництва школою можна вважати демократичним, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний.

Головним залишається те, що освіта – це не лише отримання знань, здобуття фаху і професії. Це також і плекання культури, духовності, формування високоосвічених патріотів нашої країни. Без освіченого громадянина не може бути багатої і квітучої держави.

В умовах реформування освіти пріоритетними залишаються завдання забезпечення рівного доступу до освіти, забезпечення її якості, виховання національно свідомої особистості, готової до самореалізації у світовому просторі, конкурентоспроможної на європейському й світовому ринку, здатної реагувати на виклики часу.

У 2018 році нами розроблена та затверджена Перспективний план  розвитку закладу на 2018-2022 р.р.  Це побудова концепції розвитку з урахуванням якісних змін у державі; перехід до нової школи – простору освітніх можливостей. Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад.

 

Місія школи – якісна освіта через формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації дитини в суспільстві. Різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору. Розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

Адміністрація та педагогічний колектив школи дякує всім батькам за матеріальну допомогу школі та моральну  підтримку у впровадженні будь-яких ідей і проектів. Тільки разом ми зможемо зробити життя і навчання наших дітей комфортним, безпечним та успішним.

Бажаю всім нам успіху у вирішенні тих завдань, які окреслені державою у освітянській сфері, віри і впевненості у завтрашньому дні, добра й благополуччя, здоров’я і миру у наших домівках.